Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Today
 3. วันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) พ.ต.ต.ไพฑูรย์ จิตธิวรรธน์ สวป.สภ.แม่แฝก, ร.ต.อ.พิตรพิบูล วุฒิคุณ รอง สวป./แม่แฝก 20 นำกำลังสายตรวจ,จราจร และชุดสืบสวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดหน้า สภ.แม่แฝก ได้พบนายชอ (นามสมมุติ)ชาวไทยใหญ่ ขับขี่รถจักรยานยนต์มีอาการมึนเมา ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลได้ 210 มิลลิกรัม หลังจากนั้นได้พบนายหล้า(นามสมมุติ)ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าจุดตรวจมา ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด จับกุมสองคนทั้งขับรถแล้วเมาสุราและเสพยาบ้า ส่ง พงส.ดำเนินคดี โดยขณะนำตัวไปยังโรงพักนั้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกคลิปวีดีโอของ นายซอ ผู้ต้องหาที่มีอาการมึนเมา ขณะกำลังเต้นรำมวยไอ้หนุ่มหมัดเมาอยู่บนโรงพัก
 4. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงกรณีมีนักวิจัยกังวลต่อการเข้ามายื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาตามธรรมชาติของบริษัทต่างชาติในประเทศไทยว่า กรมฯ ยืนยันว่าสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืช จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 9 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าสารสกัดจากธรรมชาติไม่ได้รับการคุ้มครอง หมายความว่าจะไม่มีใครเป็นเจ้าของสิทธิในสารสกัดจากกัญชาตามธรรมชาติตามกฎหมายสิทธิบัตร ทุกคนในไทยมีสิทธิที่จะวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ที่มีข้อกังวลว่าการปลดล็อกกฎหมายเพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทยจะไม่มีประโยชน์ เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาตามธรรมชาติแล้ว เป็นการเข้าใจผิด เพราะสารสกัดจากกัญชา ที่เอาไปต้ม เอาไปกลั่น จนได้สารออกมา กรมฯ ไม่รับจดอยู่แล้ว กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าจดไม่ได้ แต่ถ้าเอาสารสกัดที่ได้ ไปผสมกับอย่างอื่น จนเกิดเป็นยา สูตรยารักษาโรค หรือที่เรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ คนไทย นักวิจัยคนไทย ที่คิดค้นสูตรที่แตกต่างจากคนอื่น ก็สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้เช่นเดียวกัน กรณีที่มีบริษัทต่างชาติมายื่นจดสิทธิบัตร เป็นสิทธิที่ผู้ประดิษฐ์ดำเนินการได้ตามกฎหมาย โดยการยื่นจด เมื่อคำขอสิทธิบัตรมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน และในช่วงที่ประกาศโฆษณา 90 วัน ไม่มีใครมายื่นคัดค้าน เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับคำขอเอาไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นได้รับการคุ้มครองแล้ว เป็นเพียงขั้นตอนการรับจดสิทธิบัตรตามกฎหมาย ส่วนจะได้รับจดหรือไม่ได้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจากนี้ ผู้ที่ยื่นจดจะต้องมายื่นเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ภายใน 5 ปี ถ้าพิจารณาแล้วถูกต้องตามเงื่อนไข เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ก็ได้จดสิทธิบัตร แต่ถ้าไม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ก็ไม่ได้รับจด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้ดำเนินการในลักษณะนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพิจารณาคำขอเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาตามธรรมชาติดังกล่าวด้วยความรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กรมฯ ยินดีเปิดรับข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดยใครมีเอกสารหลักฐานอะไร ก็ให้ยื่นเข้ามาได้
 5. กลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโชเซียลอย่างหนึ่งเมื่อโรงเรียน 1 ในจังหวัดน่าน ออกหนังสือประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เรื่องระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการใส่เสื้อกันหนาวนักเรียน โดยให้มีเเนวปฏิบัติดังนี้ 1.โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเสื้อกันหนาวที่ไม่ใช่เสื้อประจำโรงเรียนสา 2.นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามรเบียบนี้ ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา หรือครูที่พบเห็นนักเรียนที่สวมเสื้อกันหนาวที่ไม่ใช่เสื้อประจำโรงเรียนสา สามารถดำเนินการตรวจและยึด พร้อมกับระบุ ชื่อนักเรียน ชั้น เลขที่ และนำส่งฝ่าย กิจการนักเรียน มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ ข้อที่ 1 การทำผิดครั้งที่ 1 ให้นักเรียนมาลงชื่อรับทราบและรับเสื้อคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียน หลังเลิกเรียนในวันที่ถูกยึด ข้อที่ 2 การทำผิดครั้งที่ 2 ให้นักเรียน พร้อมกับผู้ปกครองเซ็นชื่อรับทราบ ละรับเสื้อคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียน หลังเลิกเรียนในวันที่ถูกยึด ข้อที่ 3 ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้ การการออกกฏระเบียบดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ประพฤติตน ตามกฏ ข้อระเบียบบังคับ โดยยึดระเบียบของโรงเรียนสาว่าด้วยการควบคุมประพฤตินักเรียนปีพ.ศ.2561
 6. 1.มด 2.เพลี้ย 3.แมลงสาบ 4.ตัวมอดในข้าว 5.แมงมุม 6.แมลงวัน
 7. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เผยถึงการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยว่า มีผู้ซื้อผู้ร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 160 ราย จาก 28 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน ฮ่องกง แคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง อาเซียน และมีผู้ประกอบการไทยกว่า 170 ราย เชื่อมั่นว่าจะสามารถเร่งรัดการส่งออกข้าวของไทย สู่ตลาดโลกให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย โครงการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยในการขยายลู่ทางการส่งออกสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้น ปีนี้ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาสูงถึง 16,000 - 17,000 บาท ขณะที่ข้าวเปลือกแห้งมีราคาสูงถึง 18,000 บาท ในบางพื้นที่ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสำคัญในการสนับสนุน อาทิ การจัดหารถเกี่ยวข้าว นวดข้าวในราคายุติธรรมให้แก่พี่น้องชาวนา พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้แก่ผู้นำเข้าในคราวเดียวกัน โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย นำไปสู่การส่งออกข้าวไทยที่ปริมาณ 11 ล้านตันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดใหม่และข้าวสีของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้าวกข 43 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิแดง จากการเจรจาครั้งนี้มีการลงนามความตกลง MOU ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทย จำนวน 4 ฉบับ รวม 93,000 ตัน ทั้งนี้ สินค้าข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลค่าส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของสินค้าเกษตรทั้งหมดที่ไทยส่งออก ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 8.12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เบนิน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 8. #กลับมาอีกครั้งกับงานแฟชั่นต้อนรับเทรนด์วินเทอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 👠 Chiangmai Fashion Week/Winter 2018.......ชวนคุณมาปลดปล่อยแฟชั่นในตัวคุณให้เจิดจรัสในงานแฟชั่นปาร์ตี้สุดคูลภายใต้ Concept “Sparkle Your Way” • Fashion Show Winter Collection จากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ พบกับเหล่านายแบบนางแบบ ระดับแนวหน้าของเมืองไทย พร้อมนางแบบเซเลปที่สวยที่สุดในประเทศไทย "มารีญา พูลเลิศลาภ" • Fashion Show Thai Brand จาก ดอยตุง ไลฟ์สไตล์ /ลองกอย/เบลลินดา • Fashion Show Young desingner ชมผลงานการออกแบบชุดแฟชั่นสุดเจ๋งจากนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • Kids Fashion Winter ชมแฟชั่นโชว์เด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ • Exclusive Concert & Party คอนเสิร์ตจาก "บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์" พร้อมแขกรับเชิญ "ปลาทองเดอะวอยส์" และ AfterParty จาก DJ GAIL WERNER • ห้ามพลาดมา.....เช็คอินกับ Mirror Cloud ท้องฟ้ากระจก, สนุกกับ Mirror Man & Girl, ถ่ายภาพกับตู้สติกเกอร์สุดล้ำ 180 degree photo booth, สัมผัส Luxury Car และ Luxury area สุดหรู ที่จะมาเติมเต็มค่ำคืนของคุณให้พิเศษกว่าใคร พบกันในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ #CFWWinter2018 #SparkleYourWay #CentralFestivalChiangmai
 9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนชอบกินเนื้อวัว ควาย หมู ดิบ หรือ สุกๆ ดิบๆ เสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร ที่อันตรายคือไข้หูดับและโรคพยาธิตืด หากมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดท้อง ท้องเสียให้ไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมารับประทานเอง แนะให้ รับประทานอาหารปรุงสุก ล้างผักผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การรับประทานอาหารจากเนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมูดิบ หรือที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ แหนม มีความเสี่ยงเป็นโรคอุจจาระร่วง ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ รวมทั้งโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น ไข้หูดับหรือโรคพยาธิได้ โดยโรคพยาธิที่พบบ่อยได้แก่ พยาธิตืดหมู ตืดวัว ซึ่งในเนื้อนั้นมีถุงพยาธิตืด ลักษณะคล้ายเม็ดสาคูที่มีตัวอ่อนของพยาธิอยู่ ตัวอ่อนจะเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในลำไส้เล็กของคน และที่สำคัญ คนมีโอกาสเป็นโรคพยาธิถุงตืดหมูจากการกินไข่พยาธิเข้าไปโดยตรง หรือใช้มือที่เปื้อนไข่พยาธิตืดเข้าปาก หรือติดทางอ้อมโดยการการกินผักสด ผลไม้ หรือน้ำดื่มที่มีไข่พยาธิตืดปนเปื้อน สำหรับสถานการณ์โรคพยาธิตืด จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ สรุปผลการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ ในตำบลต้นแบบกำจัดพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2561 จังหวัดเชียงใหม่(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) จากการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง จำนวน 15,309 ราย พบประชากรที่มีพยาธิตืด จำนวน 103 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของประชากรที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด นางวิภารัศมิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีพยาธิตืดในลำไส้มักไม่แสดงอาการ บางรายอาจมีอาการป่วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของพยาธิตืดและตำแหน่งที่พยาธิตืดอาศัยอยู่ อาการที่พบ ปวดแสบในท้อง ทำให้ซุบผอม ขาดสารอาหารได้ ท้องอึด แน่นเฟ้อ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะเกิดลมพิษ หากเกิดในลูกตา อาจทำให้ตาบอดได้ และหากเกิดในสมองทำให้ปวดศีรษะรุนแรงเป็นลมชักถึงตายได้ ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยยึดหลักปฏิบัติ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารที่ปรุงจากเนื้อวัว ควายหรือหมูที่ปรุงสุกด้วยความร้อน ควรซื้อเนื้อที่ผ่านการตรวจจากโรงฆ่าสัตว์แล้วเท่านั้น ล้างผักสดและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน และดื่มน้ำสะอาด ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อนปรุงอาหาร หลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 10. เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจะทำการฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์การข่มขู่ด้วยการจุดเผารถบรรทุกพลุ ดอกไม้ไฟ รถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ในเหตุการณ์ เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ในการจะออกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอัคคีภัยช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปี 2561 การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2561 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมการและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการเตรียมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ การปฏิบัติ 1. ให้เจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจําสถานีดับเพลิงทั้ง ๓) หน่วย จํานวน ๑๒๑ คน ให้เตรียมพร้อมประจําหน่วยที่ตั้งและให้สามารถออกไปปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2. จัดรถยนต์ดับเพลิงอาคาร พร้อมเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจําสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัย เพื่อ คอยรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่างงานประเพณียี่เป็ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ทัน ต่อเหตุการณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ - 2.1 จุดโรงพยาบาลเทศบาล ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.2 จุดแขวง ๑ (แจ่งศรีภูมิด้านใน) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.3 จุดตรอกเล่าโจ้ว ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.4 จุดสี่แยกแสงตะวัน ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.5 จุดถนนทุ่งโฮเต็ลใกล้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.6 จุดถนนช้างคลาน (หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์) ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3. จัดรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 5 คัน ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมี คันละ ๕ เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจ ตราพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 4. จัดเรือท้องแบน จํานวน ๕ ลํา ของหน่วยกู้ภัยทางน้ํา พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย สํารวจตรวจตราบริเวณลําน้ําปิง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําอย่างทันเหตุการณ์ 5. ติดตั้งห่วงยางสําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผูกเชือกไว้ตลอดแนวสองฝั่งลําน้ําปิง บริเวณที่จัดงานหน้า สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ และประชาชนสามารถหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อพบผู้ประสบภัย 6. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การ ป้องกันและระงับอุบัติภัยอื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย ของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติ หน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันเหตุการณ์ 7. ขอความร่วมมืออําเภอเมืองเชียงใหม่ งดออกใบอนุญาตให้ขายประทัดและดอกไม้เพลิงให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ 8. ขอความรีวมมือตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจออกตรวจจับร้านค้าต่าง ๆ ที่จําหน่าย ประทัดและดอกไม้เพลิง ในระหว่างงานประเพณียี่เป็ง 9. ประสานงานทางวิทยุสื่อสารกับสถานีตํารวจพื้นที่ เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันอุบัติภัย จากการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และอื่น ๆ ในช่วงงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 10. ขอความร่วมมือโรงแรม สถานบันเทิงต่าง ๆ งดปล่อยโคมไฟ ในการแสดงต่าง ๆ ที่ให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้ชม เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัย
 11. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนชม “ฝนดาวตกลีโอนิดส์ – ราชาแห่งฝนดาวตก” หลังเที่ยงคืนวันที่ 17 พ.ย. 61 เวลาประมาณตี 2 เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 พ.ย. 61 อัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 10-15 ดวงต่อชั่วโมง ช่วงดังกล่าวปราศจากแสงจันทร์รบกวน เหมาะจะสังเกตการณ์อย่างยิ่ง ดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณกลุ่มดาวสิงโต แนะชมในที่มืดสนิทจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า “ฝนดาวตกลีโอนิดส์” หรือ “ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต” เป็นฝนดาวตกที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่จะมีอัตราการตกมากที่สุดวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน สำหรับปีนี้จะสังเกตได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใกล้กลุ่มดาวสิงโต ในคืนดังกล่าวแม้เป็นคืนข้างขึ้น แต่ดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 01.30 น. ดังนั้น ช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดคือเวลาประมาณ 02.00 น. เป็นต้นไป แม้จะมีโอกาสให้เห็นในปริมาณไม่มาก อัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 10-15 ดวงต่อชั่วโมง ฝนดาวตกลีโอนิดส์ถือเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุด เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศในอัตราเร็วถึง 71 กิโลเมตรต่อวินาที ผู้สนใจสามารถรอชมความสวยงามของปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์ได้ในคืนดังกล่าว นายศุภฤกษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานที่ชมฝนดาวตกควรเป็นสถานที่ที่มืดไม่มีแสงไฟรบกวนหรือห่างจากเมือง แนะนำให้นอนรอชม เนื่องจากฝนดาวตกกระจายทั่วท้องฟ้า สำหรับการบันทึกภาพฝนดาวตกนั้น ไม่สามารถระบุทิศทางได้ ต้องอาศัยการคาดเดาและเปิดหน้ากล้องค้างไว้ให้ดาวตกวิ่งผ่านหน้ากล้อง ผู้สนใจสามารถเตรียมตัวและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ฝนดาวตกลีโอนิดส์ เกิดจากสายธารเศษฝุ่นของดาวหาง 55พี เทมเพล-ทัตเทิล (55P Tempel-Tuttle) ที่ยังหลงเหลืออยู่ในวงโคจรของดาวหางตัดผ่านวงโคจรของโลก ทำให้เศษฝุ่นของดาวหางเหล่านั้นเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการเผาไหม้จนเห็นเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟวิ่งพาดผ่านท้องฟ้า ทิศทางวงโคจรของฝนดาวตกลีโอนิดส์สวนทางกับทิศทางวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ความเร็วของเม็ดฝุ่นที่เข้ามาเสียดสีกับบรรยากาศโลกมีความเร็วค่อนข้างมาก โดยมีความเร็วสูงถึง 71 กิโลเมตรต่อวินาที ฝนดาวตกลีโอนิดส์ เป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุด จึงได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่งฝนดาวตก”
 12. บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด รับสมัครงาน
 13. บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด รับสมัครงาน
 14. กรณีเหตุเพลิงไหม้ถนนป่าตัน ซอย 4 เปลียวเพลิงลุกคลอก พ่อ แม่ ลูก เสียชีวิตคากองเพลิง 3 ศพ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ รักษาการณ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 รักษาการณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเขียงใหม่ รุดตรวจสอบ แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต เร่งหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วน เมื่อเวลา 05.20 น. วันที่ 13 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รรท.ผบช.ภ. 5ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านสองชั้นซึ่งเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้บ้านเลขที่ 68 บ้านป่าตัน ซอย 4 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตคากองเพลิงจำนวน 3 ศพ หลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์ เวร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบ เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุจนไม่มีการลุกลาม ใกล้เคียง และได้เข้าตรวจสอบซากเพลิงพบศพ นอนตายในสภาพไหม้เกรียม 3 ศพ ทราบชื่อ คือ นายบัญฑิต ทองคำ อายุ 29 ปี นางพานิกา ทองคำ อายุ 28 ปี และ ด.ช.วชรพล ทองคำ อายุ 2 ปี ซึ่งทั้งหมด เป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าขณะเกิดเหตุ ทั้งหมดกำลังนอนหลับพักผ่อน จึงไม่สามารถหนีเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงได้ ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง ล่าสุดทางนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน รรท.ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านไม้เก่าแก่และทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อไป ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร รอผลพิสูจน์ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง cr.วัตร บ้านเมือง
 15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉลองครบ 6 ทศวรรษ จัดประชุมวิชาการ"นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" และ งานคืนสู่เหย้าสุดยิ่งใหญ่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า "วิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลุ่มงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว เพราะในปัจจุบันแนวโน้มปัญหาด้านการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพมีความซับซ้อนสูง ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังสูงต่อบริการสุขภาพที่พึงจะได้รับ ทำให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายด้านการเข้าถึงข้อมูล การทำงานร่วมกับนวัตกรรมหรือเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันการให้บริการด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างมากจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการรักษาดูแลสุขภาพจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการให้บริการเช่นเดียวกัน คณะพยาบาลศาสตร์ หนึ่งในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยในปี พ.ศ. 2562 ถือว่าก้าวสู่ปีที่ 60 ของการจัดการศึกษาพยาบาล ซึ่งการดำเนินงานของคณะฯ ในปัจจุบันภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย” พันธกิจหลักของคณะฯ ประกอบด้วย มุ่งจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา เน้นผลิตผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวต้องสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนนโยบายประเทศที่ต้องการการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพ" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการครั้งใหญ่ในวาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. และ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เป้าหมายเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับการดูแลสุขภาพในอนาคตอีกด้วย ภายในงานพบกับการเสวนา เรื่อง "สมดุลโลก สมดุลธรรม สมดุลสุขภาพ" วิทยากรโดย พระครูธีรสุตพจน์ ดร. (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การเสวนาพิเศษ เรื่อง "เส้นทางสู่ความสำเร็จศิษย์เก่าพยาบาล" โดย คุณแสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ จาก University of Washington at Seattle, USA คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา จาก Gassan Khuntan Golf Resort และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย จาก Johns Hopkins University, USA การบรรยาย เรื่อง "แรงบันดาลใจสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ" โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา ประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ การบรรยาย เรื่อง "นวัตกรรมโรบอทกับการดูแลสุขภาพในอนาคต" โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารบริษัท CT Asia บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ Call Center และบริษัท CT Asia Robotics ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟท์แวร์ไทย (TSEP) กรรมการบริหารและรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เป็นต้น และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมบูธนำเสนอโปสเตอร์และนิทรรศการด้านนวัตกรรมทางสุขภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการพยาบาลทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมหรือชมรายละเอียดเพิ่มติม ได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/conference2019 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 053-935033 , 949138 (ในวันเวลาราชการ) และเนื่องในวาระพิเศษนี้ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณะฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีคืนสู่เหย้า..บ้านสีแสด เพื่อปะสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของคณะฯ เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีที่สำคัญได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานจากศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ อย่างอบอุ่น โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเพชรดี ศรีพยาบาลมช. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลายชุด ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สนใจซื้อบัตรได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี โทรศัพท์ 089-7556477
 16. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - 18 พฤศจิกายน 2561 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 12-15 พ.ย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่อง ส่วนในช่วงวันที่ 16-18 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ข้อควรระวัง ในช่วงสัปดาห์นี้ ขอให้ชาวเกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากฝนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 15-18 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ในระยะนี้ไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 12-15 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ในช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับเกาะบอร์เนียว เคลื่อนตัวผ่านประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17-18 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 12-13, 17-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 12-16 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 17-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 12-16 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 17-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 12-16 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 17-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 12-14 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 15-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 12-15 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 12-16 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 17-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 17. ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 18. Yesterday
 19. ******* เบอร์โทร : 0811115033 (เจ๊เยาว์) ******* กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ทำอาหารประเภทผัดต่างๆ *คนที่มีประสบการณ์การทำงานร้านข้าวต้มมาก่อนจะดีมาก* พนักงานเสริฟ รับออเดอร์จากลูกค้าและบริการลูกค้า พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน ที่พัก เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. ขยัน 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. คนที่มีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารมาก่อน จะพิจารณาเงินเดือนให้เป็นพิเศษ ร้านข้าวต้ม 1 บาท สาขา 2 สาขา 2 (เลยเซเว่นฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา) ประเภทธุรกิจ อาหาร/เครื่องดื่ม ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2546 จำนวนพนักงาน : 1 - 5 คน ลักษณะธุรกิจ ร้านข้าวต้ม บริการอาหารประเภท ผัดผัก, ยำ, พะโล้, ต้มยำ, ทอด สำหรับทานควบคู่กับข้าวต้ม เปิด 17.00น. - 00.00น. ที่อยู่ 110/10 หมู่ 3 ถนน เชียงใหม่ - แม่โจ้ ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0811115033 แฟกซ์ : อีเมล์ nicksakunyen@gmail.com เว็บไซต์ ติดต่อคุณ นาง นงค์เยาว์ ปลาลาด ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
 20. บริจาคของให้ วัดและโรงเรียนวัดดอนจั่น อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและพนักโรงแรมในเครือเลเชอร์กรุ๊ป โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และ โรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ร่วมบริจาค ถังดับเพลิง ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ขนม นมเนย ในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำปี 2561 โดยมี นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำถวาย วัดดอนจั่น และเด็กกำพร้า ระดับชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนวัดดอนจั่น โดยมี นายอาคม เดชคุณมาก ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ โรงเรียนวัดดอนจั่น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
 21. กระแส ทวงคืน ปตท. เป็นกระแสที่มาบูมในระยะ 2-3 ปีที่ผ่าน แถมตอนนี้โดนโจมตีอย่างหนักโดยการโหนกระแสของ กปปส. เพื่อเรียกแขกมากขึ้น โดยข้อกล่าวหาร้ายแรงว่า กลุ่ม ปตท. คือน้ำเลี้ยงสำคัญของระบอบทักษิณ บ้างก็ว่า “ทักษิณ” เป็นเจ้าของ ปตท. และไม่น่าเชื่อว่า ข้อมูลเบสิคๆแบบนี้ ที่ฟังพวกแกนนำที่พูดบนขึ้นเวทีม๊อบ หรือพวกแกนนำนักทวงคืนอย่างผู้สูงวัยท่านหนึ่ง นั้นกลับไม่คิดจะค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองและก็เชื่อในทันทีด้วยในอคติว่า ทักษิณ หรือ ตระกูลชินวัตร เป็นเจ้าของ ปตท. คือใคร และ ปตท.คือต้นเหตุทำให้น้ำมันแพง และที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่ง ถ้าพรรคที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพรรคที่ทักษิณสนับสนุนได้เป็นรัฐบาล กระแสทวงคืน ปตท.นั้นเงียบเป็นเป่าสากไม่มีใครพูดถึง ดังนั้นทีมงานก็เลยไปค้นข้อมูลข้อเท็จจริงว่า ปตท. เป็นของใคร ใครกันแน่คือเจ้าของ ปตท. ที่แท้จริง แล้วเราจะทวงคืนทำไม ทวงคืนให้ใคร? เปิดหลักฐานหลังจากการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจุดเริ่มมาจากการออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจปี พ.ศ.2542 ในยุครัฐบาลชวน 2แต่ดันมาเข้าตลาดตอนยุครัฐบาลทักษิณ เลยกลายเป็นว่าทักษิณต้องเป็นแพะรับบาปว่าเป็นผู้ที่ฮุบหุ้น ปตท.ทั้งหมดให้ตระกูลชินวัตรเป็นเจ้าของ ทีนี้เราต้องมาเจาะดูว่า (เจ้าของ ปตท คือใคร) ใครถือหุ้นใหญ่ ปตท. ผู้ถือหุ้นใหญ๋ ปตท. นั้นหาง่ายมากๆได้จากเว๊บไซด์ settrade.com ได้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังภาพนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ปตท. จะเห็นได้ว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงเป็นกระทรวงการคลัง ประมาณ 51% ซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของร่วมกัน และกองทุนวายุภักษ์ทั้ง 2 กอง ก็เป็นกองทุนของภาครัฐที่ทั้งหน่วยงานรัฐและประชาชนคนไทยทั่วไปสามารถลงทุน ในกองทุนนี้ได้ รวมกันอีก 15% นอกจากนี้ยังมีกองทุนประกันสังคมที่เป็นของคนไทยทุกคนอีก 1% สรุปรวมๆแล้วก็เป็นของรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 67% จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือภาครัฐซึ่งส่วนนี้เป็นของคนไทยทุกๆคนอยู่แล้ว แล้วที่เหลือล่ะ เป็นนักลงทุนคนไทยรายย่อย 16% จากการตรวจสอบสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นของ ปตท. ก็พบว่า คนในตระกูลชินวัตรจริงๆได้แก่ น.ส.พิณทองทา ชินวัตร และนายพอพงษ์ ชินวัตร ถือหุ้นเพียง 7,700 หุ้น จาก 2.85 พันล้านหุ้น หรือ 0.0002% เท่านั้น ถือว่าน้อยมากจนไม่มีนัยยะสำคัญที่จะไปครอบงำเพื่อกำหนดนโยบายหรือทิศทาง อะไรได้เลยใน ปตท. เป็นการลงทุนตามปกติที่ใครๆก็เข้าไปซื้อได้ในตลาดหลักทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้ ปี 2555 ทั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับ ปตท. ค้ากำไรเกินควรอะไรเลย เพราะกำไร ปตท. ประมาณแสนล้านบาทนั้น มาจากยอดขายประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท คิดเป็น 3% กว่าๆเท่านั้นเอง (ฝากสหกรณ์ยังได้ดอกเบี้ยมากกว่าด้วยซ้ำ) ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทน้ำมันแห่งอื่นๆ และกำไรที่มาจากการลงทุนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีการลงทุนไปต่างประเทศมากมาย เป็นผลมาจากการแปรรูป ปตท. ทำให้มีความสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย ทำให้คนไทยไม่ต้องต่อคิวซื้อน้ำมัน ไม่มีปัญหาไฟฟ้าติดๆดับๆ ดังนั้นข้อกล่าวหาว่า ปตท.ขูดรีดคนไทยก็ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/เปิดหลักฐานปตทเป็นของใ/
 22. “มาร่วมลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเจ้าชายไม่มาจุมพิตสโนไวท์” หลังจากที่สโนไวท์ได้กินแอปเปิ้ลอาบยาพิษจากราชินีใจร้ายจนหลับไหลกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนอยู่ในโลงแก้ว จะมีวิธีใดที่จะทำให้สโนไวท์ฟื้นขึ้นมาคือจุมพิตจากเจ้าชายที่เป็นรักแท้ คนแคระตั้งหน้าตั้งตารอเจ้าชาย รอแล้วรอเล่า แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อเจ้าชายกลับไม่มาซะงั้น เรื่องราวครั้งนี้จึงชุลมุนขึ้นเมื่อเหล่าคนแคระทั้ง 7 อยากจะมอบจุมพิตจากรักแท้ขึ้นมา แต่มีเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่จะมอบรอยจูบแห่งรักแท้ได้ แล้วใครจะเป็นคนจูบสโนไวท์ให้ตื่นขึ้นมาจากนิทรา Snow White รอยจูบนั้น...ข้าขอ ... ละครเวที Drama on Stage โดยนักศึกษาแขนงวิชาสื่อสารการแสดง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561ณ กาดสตูดิโอ ชั้น 7 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 4 รอบการแสดง รอบเวลา 13.00 และ 19.00 น. รอบที่ 1 : 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. รอบที่ 2 : 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. รอบที่ 3 : 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. รอบที่ 4 : 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น.
 23. ร่วมมือกันลดความเสี่ยงภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน ปี2561 ศ.คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ประธานวิชาการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สถิติจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังเพิ่มขึ้นทุกปีทั่วโลก1 สิ่งที่พบได้บ่อยคู่กับการรักษาคือ ภาวะน้ำตาลต่ำในกระแสเลือด ประเทศไทยมีรายงานจาก RECAP study พบว่า ประมาณ 39.9% ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จะพบภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ซึ่งพบได้ทั้งในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับประทานยา และฉีดยาอินซูลิน อาการที่พบเด่นชัดคือจะมีอาการมือสั่น อ่อนเพลีย หงุดหงิด เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น หัวใจเต้นแรงและเร็ว หรือปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด ตาลาย หรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นหมดสติ หรือ ถ้าเกิดในขณะนอนหลับ จะรู้สึกปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก ฝันร้าย ตื่นขึ้นมาเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ รู้สึกกระสับกระส่ายนอนต่อไม่ได้ หัวใจเต้นแรง ซึ่งอาจทำให้หมดสติ และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ในผู้ป่วยบางรายเลือกวิธีลดขนาดยาลดน้ำตาลเพื่อเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้ จึงทำให้ ผลการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ประเด็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดถือว่ามีมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ป่วยเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดชนิดรุนแรง (ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) อาจจะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งสูงถึง 10,574-28,494 บาท3,4 ซึ่งเมื่อประเมินเป็นงบประมาณต่อปี ประเทศไทยสูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดชนิดรุนแรงสูงถึง 2,491-6,714 ล้านบาทต่อปี2,4-6 จากการที่กล่าวมา ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานถึง 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ผู้ป่วยมีคุณภาพการนอนที่ลดลง, ผลกระทบในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง, ผลกระทบต่อการเรียนและการทำงาน, และยังส่งผลถึงสุขภาพโดยรวมของตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน นอกเหนือจากแพทย์ที่ซักถามอาการภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดกับผู้ป่วยแล้ว ตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว คนรอบข้าง ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยกันในการลดความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำนี้ให้น้อยที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจากการรักษา
 24. พรุ่งนี้แล้ว มาชมความน่ารักของน้องหมากันนะคะ ~ ❤️#thecircusdogมหัศจรรย์ละครสัตว์จากกองทัพน้องหมา 🐶 พบกับความตื่นตาตื่นใจกับโชว์สุดอลังการและการประกวดสายพันธุ์น้องหมาสุดน่ารัก 🎪 ชมความสามารถของน้องหมากับการแสดง circus dog show 💪 กิจกรรมน้องหมา "กิน สู้ ฟัด" 🥇 การประกวดมาตรฐานสุนัข 🏅 การประกวดสุนัขสายพันธุ์พิทบลู , บูลลี่ แบนด็อก , บูลลี่ บัฟด็อกและเอ็กโซติก 🌈 ช้อปสินค้าน้องหมาจากร้านค้าชั้นนำ The Circus dog มหัศจรรย์ละครสัตว์จากกองทัพน้องหมา 13-18 พย. 61 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0956544515 #งานสัตว์เลี้ยงเชียงใหม่ #petbestfriends งานนี้คนรักน้องหมาห้ามพลาด !!!!
 25. “Guest Orchestra Concert” @โรงละครกาดเธียร์เตอร์ ชั้น 5 กาดสวนแก้ว เชิญชวนทุกท่านร่วมชมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ ที่กลับมาขับกล่อมชาวเชียงใหม่และผู้รักในดนตรีคลาสสิกอีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ (CPO) ในการแสดง “Guest Orchestra Concert” คืนชีวิตให้บทเพลงออเคสตร้า ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากวง Shanghai Philharmonic Orchestra (SPO) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญบรรเลงสดในการแสดงครั้งนี้ การแสดงจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.30 เป็นต้นไป ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 กาดสวนแก้วเชียงใหม่ (สนใจซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตติดต่อ www.Chiangmai-ifm.com )
 26. ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2561 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
 1. Load more activity
×