การถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นความผิดนะครับ ด้วยเหตุผลดังนี้ครับ 1 การถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่...

Posted by สายตรงกฎหมาย on Sunday, 29 May 2016