Line Official CM108
....ไลน์อย่างเป็นทางการ ของ CM108.com
add มารับข่าวสาร ข่าวด่วน ความเคลื่อนไหวได้ ฟรี
id : @cm108.com เพิ่มเพื่อน

Taywintra2016

VIP
 • Content count

  582
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Taywintra2016 last won the day on October 28 2016

Taywintra2016 had the most liked content!

1 Follower

About Taywintra2016

 • Rank
  Advanced Member
 1. การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26/2560 วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ... วาระที่ 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2. แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 3. สรุปผลการดำเนินโครงการ 60 วันห้ามเผาเราทำได้เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน และมาตรการป้องกันหลังจากหมดการห้ามเผาแล้ว นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 4. สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนนี้ และการเตรียมรับมือสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง นายเมธี มหายศนันท์ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ 5. สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ 6. การดำเนินงานของ คปภ.เชียงใหม่ ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา นางสายขวัญ เกตุดำ ผอ.สนง.คปภ.จ.เชียงใหม่ 7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เตรียมจัดงาน Northern Digital Expo 2017 ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. 8. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เตรียมจัดงาน NSP Innovation Fair 2017 ตร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วย ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. 9. เรื่องอื่นๆ 9.1 วัดพระธาตุดอยสุเทพจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2560 สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ครั้งที่ 17 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 9.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 9.3 เทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 1 28-30 เมษายน 2560
 2. พิธีเปิดงาน "พิธีไหว้สาพระเจ้ากาวิละ" โดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานกับ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.33 งานเปิดตัวโครงการ Spark U Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 19.00-20.30น. ณ ลานอุนสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละ (สวนกาวิละ) หน้าค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 รับชมการแสดงละครเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ "ละครล้านนาที่ข้ารัก...พระเจ้ากาวิละ" จากต้นเค้าแห่งแผ่นดินราชวงศ์ทิพย์จักร ถึงพระเจ้ากาวิละสรงน้ำพระธาตุเจ้า ปอยฉลองพระอุโบสถวัดพระสิงห์ ในการกลับมารุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่
 3. สะพานป่าตัน 19 เมษายน 2560 ความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2560 ผลงานรวม 62.5 % เร็วกว่าแผน +7.532 % สะพานป่าตัน 21 เมษายน 2560
 4. Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ปีที่ 2 13-15 เม.ย. 2560 ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ หลังตลาดอนุสาร
 5. 8. เตรียมจัดกิจกรรม ตนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรราค์-รู้ทันสื่อ" นายพลศรัณย์ ศันยทิพย์ อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์
 6. 6. สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสายใยรักในวันครอบครัว นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
 7. สวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่
 8. การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 9. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ... 1. ใช้งบวงเงิน 1 ล้านบาท เบื้องต้นจากกองทุน 720 ปี เมืองเชียงใหม่ 2. รับบริจาคจากภาคประชาชนทั่วไป 3. คาดภาคประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ประมาณ 2 แสนคน 4. นิทรรศการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับดำเนินการ 5. มหรสพ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่รับดำเนินการ 6. ออกแบบสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ โยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่รับดำเนินการ 7. ไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ 2 แสนอัน 8. มีโรงทาน
 10. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 11. พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๐ " กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นกู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่ และพระญาติวงศ์ในสายสกุล แต่เดิมประดิษฐานบริเวณข่วงเมรุ (ตลาดวโรรส) ซึ่งเป็นสนามโล่งไว้ใช้เผาศพของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถ้าเทียบกับกรุงเทพฯ ก็คือ ทุ่งพระเมรุ หรือสนามหลวงในปัจจุบันและเมื่อเผาแล้วก็จะสร้างกู่หรือที่เก็บอัฐิขึ้นในบริเวณนั้น แล้วต่อมาได้มีการย้ายมารวมไว้เป็นที่แห่งเดียว ณ บริเวณวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ " " หลังจากงานพระศพของพระเจ้าดินทราวิชยานนท์แล้ว บริเวณนั้นได้เริ่มมีการสร้างบ้านเรือนขึ้น โดยบางส่วนนั้นได้มีการบุกรุกเข้าไปในบริเวณข่วงเมรุ เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๙ ต้องจ่ายเงินถึง ๑๓,๐๐๐ รูปีเป็นค่ารื้อย้ายบ้านเรือนที่บุกรุกเข้าไปข่วงเมรุและจัดสรรพื้นที่นี้เป็นกาด หรือตลาด (บริเวณตลาดวโรรสหรือกาดหลวงในปัจจุบัน)" " ต่อมา พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จกลับเชียงใหม่ทรงเห็นว่ากู่ต่างๆ นั้นกระจัดกระจายอยู่ดูไม่เป็นระเบียบไม่เหมาะสม พระองค์ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการรื้อย้ายกู่บริเวณนั้นทั้งหมด และโปรดให้สร้างกู่ใหม่ขึ้นในบริเวณวัดสวนดอก โดยเมื่อสร้างกู่และรื้อย้ายอัฐิมาไว้ ณ วัดสวนดอก แล้วได้โปรดให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๕๒ เป็นวันอัญเชิญพระอัฐิ ส่วนพิธีการทางศาสนาได้เริ่มในวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๒ และนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำศิลปะการแสดง ละครแบบเมืองหลวง มาเผยแพร่ในนครเชียงใหม่" " เมื่อก่อสร้างกู่ที่วัดสวนดอกเรียบร้อยแล้ว พระราชชายาเจ้าดารารัศมี จึงได้ทรงอัญเชิญพระอัฐิเจ้าหลวงและพระอัฐิพระญาติวงศ์ผู้ใหญ่มาประดิษฐานที่วัดสวนดอก ดังนี้ ๑. พระอัฐิของ พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๑ ๒. พระอัฐิของ เจ้าหลวงธรรมลังกา (พระเจ้าช้างเผือก) เจ้าหลวงองค์ที่ ๒ ๓. พระอัฐิของ เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น เจ้าหลวงองค์ที่ ๓ ๔. พระอัฐิของ เจ้าหลวงพุทธวงศ์ เจ้าหลวงองค์ที่ ๔ ๕. พระอัฐิของ พระเจ้ามโหตรประเทศ (มะ-โห-ตะ-ระ-ประ-เทด) เจ้าหลวงองค์ที่ ๕ ๖. พระอัฐิของ พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) เจ้าหลวงองค์ที่ ๖ ๗. พระอัฐิของ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงองค์ที่ ๗ ๘. อัฐิ พระเทวีแม่เจ้าอุสาห์ ชายาในพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) เจ้าหลวงองค์ที่ ๖ ๙. อัฐิ พระเทวีแม่เจ้าเทพไกรสรหรือแม่เจ้าทิพเกสรชายาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ๑๐. อัฐิแม่เจ้ารินคำ ชนนีเจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงองค์ที่ ๘ ๑๑. อัฐิพระเทวีแม่เจ้าพิณทอง (ปินตอง) ชายาในเจ้าหลวงพุทธวงศ์ หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างกู่ ๑๒. กู่เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงองค์ที่ ๘ พิราลัย พ.ศ. ๒๔๕๓ ๑๓. กู่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๒๔๗๖ ๑๔. กู่เจ้าแก้วนวรัฐ พิราลัย พ.ศ. ๒๔๘๒ และ กู่พระญาติวงศ์อื่นๆ จนมีจำนวน ๑๐๕ กู่ กู่สุดท้าย ๑๐๕.คือกู่ของท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (พระนามเดิมหม่อมเจ้าฉัตรสุดา ชัย) สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. ๒๕๓๙ " นับแต่นั้นมาทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ร่วมกันจัดงานบุญเป็นราชกุศลแก่ดวงวิญญานของเจ้าหลวงเชียงใหม่ และเจ้านายฝ่ายเหนืออย่างต่อเนื่อง " " จนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙ นครเชียงใหม่มีอายุครบ ๗๐๐ ปี หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและคณะเจ้านายฝ่ายเหนือได้ร่วมกันจัดงานฉลองดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ และเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่ได้ร่วมกันกอบกู้ อิสรภาพจากการปกครองของพม่าในฐานะเมืองขึ้นได้สำเร็จ ปกครองล้านนาให้อยู่เป็นสุข ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อย่างชาวล้านนามาจนถึงทุกวันนี้ " พิธีถวายสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ " นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกัน ตั้งริ้วขบวน ซึ่งประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเป็ง น้ำขมิ้นส้มป่อย ณ บริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " ...ขบวนเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พนักงานลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะวางบนแท่นพิธี พร้อมเครื่องสักการะที่มากับขบวนทุกขบวน ...การแสดงฟ้อนถวาย จาก วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ...วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ...ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสดุดีเจ้าหลวงเชียงใหม่ ...พิธีกรเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุล ข้าราชการ และผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมยืนบริเวณด้านหน้ากู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ กล่าวสุมาขออนุญาตดำหัวกู่ ...นายศรีเลา เกษพรหม กล่าวนำขออนุญาตดำหัวกู่(พิธีกรประกาศ ให้ทุกคนพนมมือ) ...พนักงานลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง ประธานในพิธีจุดเทียน ถวายเครื่องสักการะ ถวายพวงมาลัยและรดน้ำดำหัวบนสายสิญจน์ที่โยงมาจากกู่เจ้าหลวง ๑๐ พระองค์ ...เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา เข้าถวายสักการะรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยตามลำดับ ...เสร็จจากพิธีรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ...รดน้ำดำหัว เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เจ้าวรรณา ณ เชียงใหม่ ...ชมการแสดง แสงสีเสียง "เทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐" นำแสดงโดยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ...เสร็จพิธี ...บันทึกภาพร่วมกัน ...
 12. พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 09.00-22.00 ณ วัดสวนดอก ... งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2560 วันที่ 17 เม.ย. 2560 ... Activities Schedule for Pee Mai Muang Chiang Mai 2017 (Chiang Mai Songkran Festival 2017) ... กิจกรรม วันที่ 17 เม.ย. 2560 : เทศบาลนครเชียงใหม่ ... 17 April 2017 : Chiang Mai Municipality ... ...25. พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 09.00-22.00 ณ วัดสวนดอก ......25. Worshipping Ritual Ceremony of the Graveyard of the Ancestor Kings and Royal Family Members of Chiang Mai City (The Chiang Mai Office of Culture) : April 17,2017,09.00-22.00 @ Suan Dok Temple....
 13. Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย เชียงใหม่ปีที่ 2 13-15 เม.ย. 2560 ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ หลังตลาดอนุสาร ได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด เปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2560 เวลา 19.00 น.
 14. ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ วันที่ 15 เม.ย. 2560 งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2560 วันที่ 15 เม.ย. 2560 ... Activities Schedule for Pee Mai Muang Chiang Mai 2017 (Chiang Mai Songkran Festival 2017) ... กิจกรรม วันที่ 15 เม.ย. 2560 ... 15 April 2017 : Chiang Mai Municipality ...24. ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ วันที่ 15 เม.ย. 2560 เวลา 13.30-18.00 น. ณ สี่แยกกลางเวียง-จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ... ...24. Processions of Salutation Ornaments for the Governor : April 15,2017,13.30-18.00 @ Klang Wiang Intersection - Governor’s Residence.
Line Official CM108
....ไลน์อย่างเป็นทางการ ของ CM108.com
add มารับข่าวสาร ข่าวด่วน ความเคลื่อนไหวได้ ฟรี
id : @cm108.com เพิ่มเพื่อน