happyties

สมาชิกทั่วไป
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. แปรรูป ปตท ผูกขาดธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน การที่ ปตท. ได้เข้าไปถือหุ้นในโรงกลั่นน้ำมันเกือบทุกแห่งในประเทศ ทำให้ปตท.นั้นมีอำนาจในการควบคุมบริหารโรงงานกลั่นน้ำมันในประเทศเกือบทั้งหมด ทำให้เกิดการผูกขาดในธุรกิจการกลั่นน้ำมัน และการสั่งน้ำมันดิบจากต่างประเทศ เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมันในไทยมีราคาสูง และมีหลายฝ่ายออกมาเปิดโปงถึงเรื่องนี้ และยังได้เข้าไปทำธุรกิจพลังงานในฐานะของตัวแทนรัฐบาล จึงได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในฐานะบริษัทน้ำมันแห่งชาติ แต่เมื่อมีการแปรรูป ปตท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ขายหุ้นบางส่วนให้กับเอกชน ปตท. จึงเห็นว่าควรลดการผูกขาดลง โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็กำลังพิจารณาที่จะมีการเปิดเสรีมากขึ้น โดยเริ่มในกิจการท่อก๊าซ และการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศก่อน แต่ส่วนธุรกิจการกลั่นน้ำมันได้มีการกล่าวอ้างว่ามีการผูกขาดโดย ปตท. มากถึง 83% ของการกลั่นทั้งหมด (คิดง่ายๆ ปตท.ถือหุ้น 5 ใน 6 โรงกลั่น) นั่นอาจจะเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีเหตุผลรับรองอย่างเพียงพอ จากการเข้าไปปรับปรุงกิจการของโรงกลั่น ทำให้ ปตท. ถือหุ้นโรงกลั่นต่างๆ ดังนี้ ไทยออยล์ 49.1% PTTGC 48.9% IRPC 38.5% SPRC 36.0% BCP 27.2% ที่มา www.รู้จริงพลังงานไทย.com/เปิดโปง-ปตทการผูกขาดธุร/ อ่านเรื่อง แปรรูป ปตท เพิ่มเติมที่ www.รู้จริงพลังงานไทย.com/เปิดหลักฐานปตทเป็นของใ/
  2. ทวงคืน ปตท วันนี้ เราจะมาทราบถึง 9 เหตุผล ที่ ปคท. บอกว่า คืนท่อครบถ้วน กันดูบ้าง ว่าจะจริงหรือไม่ ศาลให้ ปตท.คืนท่อก๊าซบางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด ปตท. คืนท่อก๊าซเฉพาะท่อบนที่ดินที่ใช้อำนาจมหาชนรอนสิทธิ ท่อก๊าซในทะเล ไม่ได้รอนสิทธิใคร ขออนุญาติเหมือนเอกชนขอวางสาย Fibre Optic ศาลได้รับข้อมูลทรัพย์สินท่อก๊าซของปตท.ทั้งหมด และรับทราบความเห็นสตง.ในการพิจารณาสั่งและยืนยันว่าปฏิบัติครบถ้วนแล้ว สตง.ยืนยันในหนังสือถึงศาลเองว่าคำตัดสินศาลถือเป็นยุติ สตง.รับรองงบ ปตท.ในฐานะผู้สอบบัญชีมาทุกปี โดยไม่เคยโต้แย้งหรือมีความเห็นเรื่องทรัพย์สินท่อก๊าซที่บันทึกในงบดุล ครม.ยุคนายกฯอภิสิทธิ์ปี 2553 รับทราบรายงานจากกระทรวงการคลังว่าได้ดำเนินการตามมติครม.ที่ให้ปฎิบัติตามคำสั่งศาลครบถ้วนแล้ว หากปตท.หรือหน่วยงานอื่นใดทำนอกเหนือคำสั่งศาล ก็ผิดกฎหมายเช่นกัน เพราะองค์กรเสียหาย ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องผู้เกี่ยวข้องได้ มูลค่าหุ้นปตท.ที่ขายให้นักลงทุนใน IPO ได้รวมทรัพย์สินท่อทั้งหมดในขณะนั้น และรัฐได้รับเงินจากหุ้นที่ขายให้เอกชนนักลงทุนไปแล้ว ที่มา : www.รู้จริงพลังงานไทย.com/tag/ทวงคืน-ปตท/