Getty Sirirat

สมาชิกทั่วไป
 • Content count

  88
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Getty Sirirat last won the day on January 27

Getty Sirirat had the most liked content!

About Getty Sirirat

 • Rank
  Advanced Member
 1. “Mommy Market @Premenada” ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนคุณแม่ และน้องๆ หนูๆ ช้อปสินค้าเด็กในงาน “Mommy Market @Premenada” ตลาดนัดคุณแม่พบกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, ของเล่น, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องใช้จำเป็นสำหรับคุณลูก ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร B หน้าโซน Kids@Play
 2. บุญถาวร เชียงใหม่ สนับสนุนน้ำดื่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ.สารภี นายภาษิต จันทร์ทิพย์ ผู้จัดการแผนกการตลาด เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมสนับสนุนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภีประจำปี 2560 โดยภายในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดขึ้น ณ วัดศรีมูลเรือง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
 3. บุญถาวร เชียงใหม่ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา นายสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่
 4. บุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย บุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย พ.ต.ท. ชาญณรงค์ วินัน สว. กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ในกิจกรรม โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยอีซูซุเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่พนักงานขับรถขนส่ง โดยมีคุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการสาขา บริษัท บุญถาวร เชียงใหม่ จำกัด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา
 5. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thainand 4.0 ในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เล็งเห็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายเพิ่มอิสระในการใช้ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างการดูแลที่แตกต่าง พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพด้วยการนำการดูแลสุขภาพผ่านระบบทางไกล โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัค และสื่อ Information and Communication Technology เข้ามามีบทบาท ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงทำการเปิดตัวโครงการ วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thailand 4.0 ในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรัฐได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการนำความรู้ใหม่มาพัฒนาองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ การพัฒนาสื่อความรู้ทางด้านสุขภาพ โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาดูแลสุขภาพของตนเองได้ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพื่อดูแลตนเองและเฝ้าระวังสุขภาพนำมาซึ่งการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งการทำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้นั้น เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ - Digital Learning เรียนรู้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล - EADL หรือ Electronic aids to daily living อุปกรณ์ช่วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดำรงชีวิต - ECUs หรือ Environmental control units เทคโนโลยีการควบคุมสิ่งแวดล้อม - SAFETY เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น - COGNITION รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาความคิดความจำ - ADAPTATION เรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อการปรับตัว “โครงการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ” นี้ตระหนักถึงการรับมือกับประชากรผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ - Digital for Life คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น - Development คือการพัฒนาแบบองค์รวม - Adaptation คือการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อการปรับตัว - Self Learning คือทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการนำทั้ง Digital for Life + Development + Adaptation + Self Learning มาผนวกรวมกันเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อลดภาวะพึ่งพิงผู้อื่น และเรียนรู้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาความคิดความจำ และนำเทคโนโลยีช่วยให้สามารถศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้เป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ท้ายที่สุดเพื่อเรียนรู้ วิธีการป้องกันอันตราย และการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น
 6. เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีใหม่ผู้สูงอายุยุค Thailand 4.0” อย่างเป็นทางการ รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thailand 4.0 ในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพสู่สังคมแห่งวัยสูงอายุแบบพฤฒพลัง ภายใต้โครงการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
 7. จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ จัดกิจกรรม “วิถีสู่พลังแห่งการฟื้นฟู” สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ จัดกิจกรรม วิถีสู่พลังแห่งการฟื้นฟู” สำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็ง ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 พร้อมวิทยากรผู้มากความสามารถทั้ง 7 ท่านที่จะมาเผยเคล็ดลับการเยียวยาสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด อาทิ พลังงานธรรมชาติ พลังแห่งการเยียวยาตนเอง, พลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างไร, การล้างพิษทางอารมณ์ หรือ Emotion Detox, โยคะเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ ฯลฯ ณ หอธรรม จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ภายในกิจกรรม 2 วัน 1 คืนนี้ ทุกท่านจะได้กับวิทยากรหลายท่านที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดูแลสุขภาพที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบเฉพาะตน เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อปรับใช้และใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยพลังจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ป่วยได้ค้นหาวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน (โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง) และเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจหลักการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นองค์ความรู้ที่จำเป็น และสำคัญในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็ง ทั้งด้านการเรียนรู้ การฝึกจัดการกับอารมณ์ การออกกำลังกาย และการพลังใช้พลังการเยียวยาจากธรรมชาติ การเรียนรู้จักตนเอง ด้วยวิถีดั้งเดิม และสามารถนามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทุกท่านจะได้พบกับวิทยากรที่จะมาแนะนำการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด อาทิ นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ที่จะมาเสวนาเรื่อง “พลังงานธรรมชาติ พลักแห่งการเยียวยาตนเอง” โดยท่านกล่าวว่า “เพียงแค่บริหารตัวเราให้พลังงานไหลเวียนในร่างกายดีขึ้น ร่างกายก็จะดูแลตัวเองได้ แล้วเปิดรับพลังงานบวก ปิดพลังงานที่เป็นลบ และหมั่นเดินพลังภายในให้ดีขึ้น สุขภาพร่างกายและจิตใจก็ดีขึ้น” นายล้วนชาย ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีรังกรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารโรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ที่จะมาเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์จากมุมมองผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และหลักการดูแลสุขภาพแบบอายุวัฒนะ” ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในมุมมองของผู้ที่เคยดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง คุณแม่สาวิกา ว่องวานิช และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว และแนะนำการดูแลสุขภาพแบบอายุวัฒนะตามหลักการของ Blue Zone Principle ที่จีรังได้รวบรวมจากการสำรวจและวิจัยของ National Geographic ที่ศึกษาการใช้ชีวิตของผู้มีอายุยืนทั่วโลก เพื่อไขปริศนาการมีสุขภาพที่ยั่งยืน ดร.จุไรรัตน์ อุณหกะ บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “พลังธรรมชาติฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างไร” เปิดเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพ จากผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ การฟื้นฟูสุขภาพ แนวพลังธรรมชาติบำบัด จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และบอกเล่าแนวคิดหรือวิธีการที่สามารถพาตัวเองก้าวผ่านความคิด ความกลัว และแรงกดดันมาได้ นางปาเมล่า โปม่าร์ จะมาเชิญทุกท่านทำ “กิจกรรมทำลายกำแพงความคิดด้วยการล้างพิษทางอารมณ์ Emotion detox” ความเครียด เป็นทั้งต้นกำเนิดและอาหารที่คอยหล่อเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้งอกเงยและเติบใหญ่ขึ้น วิธีการกำจัดความเครียดไมใช่เรื่องยาก และมีวิธีการมากมายในการสลัดความเครียดให้หลุดไป เพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะจัดการกับความเครียดและอารมณ์ได้ลึกแค่ไหน? เลือกวิธีการให้เหมาะสม เพื่อปลดตัวเองให้หลุดออกจากกระบวนการความคิดที่เป็นบ่อเกิดความเครียดและอารมณ์ที่ขุ่นมัว ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า ล้างพิษทางอารมณ์ Emotion Detoxification คุณครูหนุ่ม Yoga Home by Kru Num กิจกรรม Work Shop “โยคะ เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย และ จิตใจ” การดูแลสุขภาพด้วยการออกำลังที่ง่าย และได้ประโยชน์จริงจากการนำศาสตร์ความรู้โยคะ นำมาผสมผสาน และปรับใช้สำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้ประโยชน์สูงสุด เหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัย นายสิทธา แผ่นทอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์สุขภาพกับการข้ามผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดจนมาถึงปัจจุบัน ในหัวข้อ “สุข...ที่ทนทุกข์(โรค)ได้” กำลังใจ จากครอบครัวเล็กๆ ที่พร้อมพาให้ฮึดสู้และก้าวไปด้วยกัน ทำให้ใจฮึดสู้และผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่ตามเข้ามาในชีวิตได้ “วันนี้ผมมีความสุขที่สุด บนความทุกข์ที่สุดของร่างกาย นางอุสา ศรีสุวรรณ หรือคุณหนึ่ง ผู้ดูแลชมรมเบิกฟ้าล้านนา กิจกรรม “มาลาอธิฐาน” พลังแห่งความหวัง พลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถนำเราข้ามผ่านความกลัวได้ โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เยียวยาจิตใจ จากภายในสูภายนอกด้วยแรงอธิษฐานและศรัทธา ความเชื่อมั่นและพฤกษาบำบัดพาให้ผู้หญิงคนหนึ่งข้ามผ่านความสิ้นหวังทั้งปวง เยียวยาชีวิตจนกลับสู่เป็นปกติตราบจนทุกวันนี้ โดยการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งกาย จิต อารมณ์ และวิถีธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคม ใส่ใจสุขภาพ และเข้าใจวิธีการดูแลฟื้นฟูตนเอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการสร้างกำลังใจและนำหลักแนวคิดด้านศาสตร์ความรู้บูรณาการสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงช่วยกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้เกิดความตระหนักในการฟื้นฟูตนเอง ทั้งสภาพอารมณ์ และจิตใจแก่ผู้ที่เจ็บป่วยได้อีกด้วย
 8. เปิดการแข่งขันชงกาแฟ “Thailand AeroPress Championship 2017” เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา นายวัลลภ ปัสนานนท์ นายกสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ Specialty Coffee Association of Thailand ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชงกาแฟ “Thailnd AeroPress Championship 2017” โดยมี นางสาวสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้จัดการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ ชั้น 1 อาคาร A ผู้จัดการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 9. บุญถาวรทั่วประเทศประชุมเตรียมความพร้อมครึ่งปี 2560 นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือบุญถาวร จัดงาน “Strategic Management” ประชุมเตรียมความพร้อมครึ่งปี 2560 และสรุปการทำงาน วางกรอบการทำงานให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้นสำหรับระดับการจัดการจากบุญถาวรทุกสาขาทั่วประเทศไทย พร้อมดูระบบการทำงานต้นแบบจากบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการทำงานของบุญถาวรทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา
 10. บุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โปร์ คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการสาขา บริษัท บุญถาวร เชียงใหม่ จำกัด ร่วมเปิดงาน “บ้าน ธอส. เอ็กโปร์” มหกรรมที่อยู่อาศัยแห่งปีที่รวมโปรโมชั่น สุดพิเศษไว้ใน งานเดียว นำโดย โปรโมชั่น สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อวันก่อน ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 11. พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าประกวด Prince & Princess Chiang Mai 2007 สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ เซ็นเตอร์ สเตจ ร่วมกับศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เชิญทุกท่านร่วมชม และร่วมเชียร์ ให้กำลังใจน้องๆ เยาวชน อายุระหว่าง 5-18 ปี ในการประกวด “Prince & Princess Chiang Mai 2017” ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ โอกาสของเยาวชนชาวเชียงใหม่ประจำเขตภาคเหนือมาถึงแล้วกับการประกวด “Prince & Princess Chiang Mai 2017” เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมประกวด “Prince & Princess International” ภายใต้ชื่อ “Prince & Princess Thailand” ซึ่งเป็นการประกวดเยาวชนที่มีความสามารถ, ไหวพริบ และบุคลิกภาพ จากทั่วโลกกว่า 50 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก เพื่อชิงตำแหน่ง จำนวน 6 รุ่น อาทิ - Mini Miss & Mini Mister International (เด็กชาย/หญิง อายุระหว่าง 4-7 ปี) - Little Miss & Jr. Mister International (เด็กชาย/หญิง อายุระหว่าง 8-12 ปี) - Miss & Mr. International Teen Prince & Princess (วัยรุ่น ชาย/หญิง อายุ 13-19 ปี) โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในประเทศไทยได้ตื่นตัว ในการเห็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นการส่งผลในการพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีความสามารถ และสามารถใช้ความสามารถของตน ในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้ รวมถึงในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และการท่องเที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมครั้งนี้ และเตรียมตัวเข้าสู่ปีแห่งการเปิด AEC อีกด้วย
 12. จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ เปิดงานเสวนา “วิถีสู่พลังแห่งการฟื้นฟู” นายล้วนชาย ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีรังกรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารโรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ เปิดงานเสวนา “วิถีสู่พลังแห่งการฟื้นฟู” สำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็ง ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 พร้อมวิทยากรผู้มากความสามารถทั้ง 7 ท่านที่จะมาเผยเคล็ดลับการเยียวยาสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด อาทิ พลังงานธรรมชาติ พลังแห่งการเยียวยาตนเอง, พลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างไร, การล้างพิษทางอารมณ์ หรือ Emotion Detox, โยคะเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ ฯลฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ณ หอธรรม โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม
 13. เปิดการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2017” คุณมนัส ขันใส (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2017” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 โดยมีคุณชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตำแหน่งผู้บริหาร ที่ 1 จากซ้าย คุณภัทรวรรณ วานิชย์บัญชา ที่ 2 จากซ้าย คุณสายสุนีย์ ลำจวน Senior Business Consultant บริษัท แมคไทย จำกัด ที่ 3 จากซ้าย คุณชวิศา ใสยิ่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัดครับริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด ที่ 4 จากซ้าย คุณชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ที่ 5 จากซ้าย คุณมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 จากซ้าย คุณษิญาภา พุทธวงค์ ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ที่ 7 จากซ้าย คุณวรวุฒิ ปฐมวรสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด ที่ 8 จากซ้าย คุณวจนารักษ์ บัววิรัตน์เลิศ
 14. เปิดงาน “ทำดีเพื่อพ่อ” คุณไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทำดีเพื่อพ่อ” 1 ในกิจกรรมสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560” โดยมี คุณกิตติบูรณ์ สุมันตกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้จัดการ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อว้นที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 15. ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชิญชมการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2017” บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด จับมือกับ ผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่, แมคโดนัล, ดนตรีสีสัน และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2017 - ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีย์ 2017” การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ทุกท่านจะได้พบทัพนักกีฬากว่า 100 คน จากประเทศจีน และ ประเทศไทย กับ 4 Rink ได้แก่ Sub Zero Ice Skate Club, Open Ice, The Rink และ World Ice Arena Shenzhen เข้าร่วมชิงชัยความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน ที่ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ จัดขึ้น และเป็นสนามแข่งขันก่อนถึงการแข่งขันใหญ่ระดับนานาชาติหรือ Skate Bangkok ในเดือนธันวาคมนี้ รับรองการแข่งขันโดย สถาบันสเก็ตน้ำแข็งเอเชีย ISI ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 8 กรกฏาคม โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในเวลา 13.00 - 14.00 น. โดยก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการยังได้กิจกรรม CSR “พี่พาน้องเล่นไอซ์สเก็ต” ในเวลา 12.00 - 13.00 น. โดยได้ความร่วมมือจาก วีทีวี เคเบิ้ลทีวีสำหรับชาวเชียงใหม่, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ,แมคโดนัล , เป๊ปซี่ และ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ นำเด็กชาวเขาจำนวน 80 คน เข้าร่วมเปิดประสบการณ์ด้วยการเล่นไอซ์สเก็ต โดยมีพี่ๆ โค้ชและนักกีฬาที่ลงแข่งขันรายการ Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2017 เป็นผู้สอนน้องๆ อีกด้วย ร่วมชมการแข่งขัน และร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไอซ์สเก็ต ในการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2017 - ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีย์ 2017” ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560 ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่