ผู้สื่อข่าวออนไลน์ CM108

Administrators
 • Content count

  2,815
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  22

Everything posted by ผู้สื่อข่าวออนไลน์ CM108

 1. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560) " ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ในช่วงวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี - ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 - ภาคใต้ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนาม และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
 2. จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงหน้าฝนนี้ โดยได้บูรณาการทุกฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน หากเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยจะประสานดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที วันที่ 23 พ.ค. 2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทบทวนปรับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และ อปท. โดยได้ประสานขอข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ แล้วใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยได้บูรณาการร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำ ที่เป็นอุสรรค์ต่อการระบายน้ำ พร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งขุดลอกทางระบายน้ำ ปรับผิวจราจร และขุดลอกผักตบชวาในคลองแม่ข่าให้น้ำไหลได้สะดวก ขณะเดียวกันได้ย้ำให้ตรวจสอบระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการเกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ให้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังตลอดช่วงฤดูฝน เช่น การระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า และโรคระบาดในฤดูฝน เป็นต้น รวมทั้งยังได้เน้นย้ำการช่วยเหลือ ลำเลียง และหาจุดพักพิงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัยชั่วคราว ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่แบ่งผู้รับผิดชอบ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างชัดเจน เพื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยประสานดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านในวันพรุ่งนี้ (24 พ.ค.60) เวลา 14.00 น. ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการรับมือปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงฤดูฝนนี้ สำหรับ ปภ.เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลในการป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยให้กับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภค การเฝ้าระวังวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย พายุหมุนเขตร้อน และดินถล่ม เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับ อปท. พร้อมระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ฝ่ายพลเรือน ทหาร อปท. และองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หากสถานการณ์เกิดเป็นวงกว้าง ก็จะให้ผู้อำนวยการจังหวัดกำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน และการช่วยเหลือ หลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว ก็จะเข้าสู่การฟื้นฟู ด้วยการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการฟื้นฟู การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณของ อปท. สำหรับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการช่วยเหลือ ทั้งการซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจของผู้ประสบภัย ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม คอสะพานที่ถูกกัดเซาะ ให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเร็วที่สุด โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. Live สด!...ราว 23.10 น. (22 พ.ค. 2560) รถยนต์เก๋งตกคูเมืองใกล้ประตูสวนดอก
 4. เมื่อ 21.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 2560 เชียงใหม่บูรณาการ 3ฝ่าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่หลายร้อยนาย เพื่อป้องกันเหตุร้ายและอาชญากรรมในพื้นที่ คืนนี้ โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค5 เป็นประธาน----------- ขอบคุณภาพมุมสูงโดย Cr. มนัสชัย อินทร์เถื่อน
 5. ตามหาเห็ดถอบ แต่...จบด้วยทุเรียน !!! ที่ "กาดเมืองใหม่"
 6. ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่จะตั้งด่านยามดึก เมื่อเวลา 05.30 น. 21 พ.ค.60 ทหารพราน (ร้อย ทพ.3606) จัดกำลังร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แม่ตื่น ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บริเวณเส้นทาง อ.อมก๋อย - บ.แม่ตื่น ผลการปฏิบัติพบรถยนต์กระบะ จำนวน 2คัน บรรทุกบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย จำนวน 27 คน (ต่างด้าว 25 คน , ผู้นำพาจำนวน 2คน) อัดกันมาเต็มภายในตัวรถกระบะ เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุม ทั้งนี้ขบวนการขนคนต่างด้าวเข้าประเทศครั้งนี้ ใช้เส้นทางจาก ท่าสองยาง ผ่าน อ. อมก๋อย เข้า จ. เชียงใหม่ เพื่อให้คนต่างด้าวจะได้ลักลอบทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฏหมายภายในตัวเมืองเชียงใหม่
 7. #ประชาสัมพันธ์และฝากแชร์ครับ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมกับนายช่างผู้ควบคุมการสร้างทางลอดแม่โจ้แขวงการทางเชียงใหม่ที่2และการผู้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดแม่โจ้(บริษัทPCN corp) ##แจ้งว่าในวันอาทิตย์ที่21พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น ##จะมีการวางคานคอนกรีตบนสะพานป่าตัน ด้านทิศใต้ วางคานยาว 30 เมตร จำนวน 10 ตัว โดยจะมีการปิดการจราจรบนสะพานป่าตันฝั่งขาเข้าไปทางแยกข่วงสิงห์จะให้รถเบี่ยงวิ่งในช่องทางตรงกลางสะพานที่มีการเทคอนกรีตเรียบร้อย 1 ช่องทางความกว้าง 4 เมตรและเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตกตามปกติ ส่วนฝั่งสะพานป่าตันขาออกจากข่วงสิงห์ไปทางแยกแม่โจ้(แยก ร.พ.เทพปัญญา) ให้รถวิ่งได้ตามปกติจำนวน 2 ช่องทาง เพื่อจะได้ประสานการจัดการจราจรและการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่อาจจะติดขัดได้ครับ
 8. เวลา 00.20 รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ มีอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำที่โค้งผาลาด อ.ดอยสะเก็ด ถนนเชียงใหม่-เชียงราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ติดภายใน .....เมื่อกู้ภัยและกู้ชีพไปถึงพบผู้บาดเจ็บ 3 รายออกมาได้ไม่สาหัส และมีอีก 1 รายติดภายใน แต่ในที่สุดไม่นานนักก็ออกมาได้อย่างปลอดภัย กู้ภัย ตำรวจทางหลวง กู้ภัยสำเร็จ กู้ภัยพิงค์นคร กู้ชีพแม่โจ้ กู้ชีพ รพ.ดอยสะเก็ดร่วมปฏิบัติหน้าที่ ร่วมที่เกิดเหตุ ฝนตกถนนลื่น ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะ ------ ขอบคุณภาพและข้อมูล Cr โดย Fahmui Kanjana
 9. ททท. ดึงคู่รัก Celebrity แดนมังกร ร่วมงาน Amazing Romance in Thailand 5.20@Chiang Mai 2017 นางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 นี้ ททท. เตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับคู่รัก Celebrity จำนวน 6 คู่ พร้อมสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานเลี้ยง ณ 137 Pillars House จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการ“Amazing Romance in Thailand” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพในตลาดจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อฮันนีมูนสำหรับตลาดจีน รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม local experience ของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทาง Social Media และ สื่อ Online & Offline ทั่วประเทศจีน โครงการ “Amazing Romance in Thailand” จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยใน 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถส่งเสริมให้เกาะสมุยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการ Honeymoon ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีน และในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล 2016 Best Honeymoon Destination Top 10 จากเว็บไซต์ Ctrip.com ซึ่งเป็นบริษัท Online Travel Agent ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ททท.คาดหวังว่าการจัดโครงการ Amazing Romance in Thailand ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ จะสามารถตอกย้ำและสร้างกระแสให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว Honeymoon สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไป สำหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 คู่รักทั้ง 6 คู่ จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า อาทิ ทำบุญถวายเพลพระ อาบน้ำช้างและเรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง ในช่วงค่ำ ททท. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งตกแต่งบรรยากาศงานในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ โดยคู่รักจะแต่งกายด้วยชุด Evening Dress เข้าร่วมงานผสมผสานบรรยากาศวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแบบสากล โดยคู่รักและสื่อมวลชน จะแชร์ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้สู่ชาวจีนอีกด้วย ตัวเลข 520 เป็นตัวเลขของความโรแมนติกในมุมมองของชาวจีน ซึ่งมาจากเดือน 5 วันที่ 20 ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงของคำว่า I Love You ในภาษาจีน ดังนั้น ททท. จึงกำหนดจัดงานในวันนี้ เพื่อให้ทุกคู่รักรู้สึกประทับใจและจดจำวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่คู่รักได้มาร่วมฉลองความรักที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน กอปรกับชาวจีนรุ่นใหม่หันมาเลือกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น โดยผลการสำรวจทราบว่าประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มคู่รักที่มีศักยภาพ ททท. ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นปี 2560 จะมีคู่รักชาวจีนเดินทางมาฮันนีมูนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2,000 คู่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยจะใช้จ่ายประมาณ 80,000 บาท/คู่/ทริป สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 200 ล้านบาท ททท. คาดว่าจากการจัดโครงการดังกล่าว จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทย และกระตุ้นยอดขายแพ็คเกจฮันนีมูนในตลาดจีน จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และ สื่อ Offline โดยคาดว่าสามารถสร้างการรับรู้ได้มากกว่า 5,000,000 รายทั่วประเทศจีน ในปี 2559 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยถึง 8.8 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ถึง 445,560 ล้านบาท กองเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 02 250 5500 ต่อ 1203-1221
 10. ตามข่าวที่ปรากฏในเว็บไซด์ cm108.com เรื่องเบียร์ขวดเล็ก7ขวด นั่งดื่มชั่วโมงกว่า เช็คบิลล์เกือบ "หมื่นสอง" ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรายงานว่า มีชาย 2 ท่าน ไปใช้บริการสถานบริการและถูกเรียกเก็บเงินค่าอาหารเกินกว่าปกติ นั้น สภ.เมืองเชียงใหม่นำโดย พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และจับกุมทันทีหากพบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 พ.ต.อ.อภิวัชร์ฯ ร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดย นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร อส.ฯ สาธารณสุข สรรพสามิตร และวัฒนธรรมฯ ตรวจสอบร้านดังกล่าว และมีการจับกุมไปแล้ว ต่อมาเมื่อ 18 พ.ค.60 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ก็ทำการจับกุมไปอีก และยังคงดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็จะจับกุมและดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป สภ.เมืองเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบร้านอาหารสถานบริการใดกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งมาได้ที่หมายเลข 191 หรือ 053-327191 สภ.เมืองเชียงใหม่จะได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 11. ตามล่าหนุ่มโรคจิตแอบถ่ายรูปใต้กระโปรงนักเรียนหญิง เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พ.ค.60 พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้เรียกประชุมชุดสืบสวนสภ.ภูพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในที่ประชุมมีการเร่งรัดคดีที่เป็นภัยสังคม เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนหญิงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพคนร้ายตอนก่อเหตุ และจัดชุดสืบสวนออกไปหาข่าว ภาพวงจรปิดเพื่อเร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฏหมายให้ได้โดยเร็ว โดยคดีนี้สืบเนื่องมาจากช่วงหัวค่ำวันที่ 17 พ.ค.60 ที่ผ่านมา ที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่ง ในห้างแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.3 อายุ 15 ปี โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ ได้ไปเดินห้างเพื่อเลือกซื้อหนังสือ ต่อมาได้มีคนร้าย ซึ่งเป็นชายอายุราวๆ 30 กว่าๆ ใส่เสื้อสีเขียว เดินตามและนำโทรศัพท์มือถือวางในตะกร้า แล้วทำทีเลือกหนังสือ โดยคนร้าย วางตะกร้าดังกล่าวใกล้หว่างขาผู้เสียหายตรงบริเวณใต้กระโปรง ตอนแรกเด็กหญิงผู้เสียหายดังกล่าวก็ไม่ได้เอะใจพอออกจากร้านหนังสื่อร้านแรก ร้านที่สอง จนมาถึงร้านที่สาม ตัวผู้เสียหายก็สงสัยว่า ชายเสื้อเขียว ตามมาทุกร้านเลย จึงขอเจ้าหน้าที่ร้านเปิดกล้องวงจรปิดดี ก็พบว่ามีการใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงทุกร้าน จึงนำหลักฐานภาพวงจรปิดเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงค์ ให้ช่วงตามล่าตัวคนร้ายเพราะเกรงจะนำคลิปไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ให้เสื่อมเสีย ข้อมูลจากวัตร บ้านเมือง
 12. ตำรวจภาค 5 ตามจับหนุ่มเมืองนครราชสีมา ขายอุปกรณ์ สื่อลามก Sex toy ทางโซเซียลมีเดีย เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 19 พ.ค.2560 โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผบก.สส. ภ.๕ , พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ รอง ผบก.สส.ภ.๕ , พ.ต.อ.วีรชน บุญทวีรอง ผบก.สส.ภ.๕ , พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบก.สส.ภ.๕,พ.ต.อ.พศวีร์ โชติเทียนชัยวัด รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผกก.สภ.ฮอดฯ รรท.ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.ภ.๕ , พ.ต.ท.นฤทธิ์ เกิดดี รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.ภ.๕ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 ชุดปราบปรามอาชญากรรมทางสื่อสังคมออนไลน์(Social Crime Investigation : SCI)ได้ทำการสืบสวนจับกุมเจ้าของเพจทวีเตอร์ ขายสินค้าที่เป็นสื่อลามกอนาจารในพื้นที่ตำรวจภะรภาค 5 ที่มีผู้ติดตามมากถึงแปดพันกว่าคน ชื่อ “รับนวดCNX/ขาย SexToy” เจ้าของเพจคือ นาย ภูมิพัฒน์ ดิษยาวัฒภูดินันท์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 6 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครรสชสีมา โดยทำการจับกุมที่ห้องพักเลขที่ 316 สันติธรรมพลาซ่าแมนชั่น ตึก A เลขที่ 67 ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ข้อหา “ มีไว้ซึ่งสิ่งของลามกเพื่อประสงค์แห่งการค้า ” พร้อมด้วยของกลาง 1. อวัยวะเพศชายเทียม จำนวน 21 ชิ้น 2. อวัยวะเพศหญิงเทียม จำนวน 16 ชิ้น 3. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Iphone 6 สีดำ หมายเลขโทรศัพท์ 097-0703069 จำนวน 1 เครื่อง 4. คอมพิวเตอร์ MACBOOK Air สีเทา เคสสีชมพู จำนวน 1 เครื่อง 5. กล่องไปรษณีย์ขนาดB พร้อมส่ง จำนวน 20 กล่อง 6. สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม หลังจากจับกุม นายภูมิพัฒน์ฯให้การรับสารภาพว่าได้ขายสินค้าตามที่ตรวจยึดจริง โดยขายทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์และส่งด้วยตัวเองด้วย นอกจากนี้ ยังรับนวดน้ำมันและนวดเฉพาะส่วนด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนขยายผลและนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ข้อมูลจากวัตร บ้านเมือง
 13. ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ย้ำยึดแผนบูรณาการปี 59 ที่กำหนดหน่วยงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผย 25-27 พ.ค.นี้ จะมีฝนกระหน่ำ เสี่ยงประสบเหตุซ้ำ เตือนเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 60 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกคณะทำงาน กองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่เข้าหารือ ภายหลังเกิดเหตุน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เมื่อคืนที่ผ่านมา (18 พ.ค.) วัดได้ 130 มิลลิเมตร และน้ำฝนจากดอยสุเทพ-ปุย ไหลลงมาสมทบ ทำให้คลองแม่ข่าไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ที่บริเวณทางแยกถนนช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ แยกประตูหายยา และอีกหลายจุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการหน่วยงานชลประทานเชียงใหม่นำรถนาคสูบน้ำไปติดตั้งในจุดที่น้ำท่วมขัง พร้อมเปิดทางระบายน้ำคลองแม่ข่าลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย ปริมาณน้ำลดระดับลงตามลำดับ แต่ยังห่วงพื้นที่ก่อสร้างในเขตสนามบินเชียงใหม่ หากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกอาจจะทำให้เกิดน้ำเอ่อท่วมได้จึงนำรถนาคสูบน้ำเข้าไปสูบระบายน้ำแล้วเช่นกัน ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่าประมาณวันที่ 25 – 27 พ.ค. 60 คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกระลอก ขอให้ประชาชนชุมชนริมคลองแม่ข่า และในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดลอกทางระบายน้ำ ปรับผิวจราจร และขุดลอกผักตบชวาในคลองแม่ข่าให้น้ำไหลได้สะดวก รวมทั้ง ยังได้เน้นย้ำการช่วยเหลือ ลำเลียง และหาจุดพักพิงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัยชั่วคราว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี 2559 ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่แบ่งผู้รับผิดชอบ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างชัดเจน เพื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยประสานดำเนินการได้ทันที
 14. อาจารย์แพทย์ มช. พบสารสกัดดอกไม้สีเหลือง 3 ชนิด พบสารชะลอวัยแก้ไขปัญหาริ้วรอยและความเหี่ยวย่นของผิวหนัง ในอนาคตสามารถพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยและพัฒนาสารสกัดให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบระดับสากล ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอดระยะ 3 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยที่ทำเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางและในเมืองไทย มีดอกไม้หลายชนิดที่น่าสนใจ แต่ยังไม่มีฤทธิ์ทางชีวภาพรายงานออกมาชัดเจน น่าจะมีคุณค่าไม่ต่างจากดอกไม้ในต่างประเทศ และตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่เคยค้นคว้างานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้กับต่างประเทศ พบว่าน่าจะมีอะไรที่สามารถทดแทนฟิลเลอร์ที่เติมเติมผิวที่เกิดจากริ้วรอยได้ และสามารถนำกลับไปดูแลความงามได้ด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งในขณะนั้น ได้ค้นคว้าวิจัยดอกไม้หลายชนิดด้วยกัน รวมถึงดอกไม้ที่มีสีเหลืองและค้นพบว่า แต่มีดอกไม้สีเหลืองทั้ง 3 ชนิดนี้ได้แก่ ดอกราชพฤกษ์ หรือคูน ดอกขี้เหล็ก และดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่ได้ค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งการสลายคอลลาเจน กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนังของคนเราและยับยั้งเมลานิน ซึ่งได้รับสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยได้ทุนจาก สกว. (สำนักงานวิจัยเกษตรแห่งชาติ หรือ ARDA) ซึ่ง 3 ตัวนี้ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อนำดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดมาอบแห้งด้วยความชื้น 95 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาสกัด 168 ชั่วโมง ด้วยกรรมวิธีทางเคมี หาปริมาณสารสำคัญคงที่ชัดเจนและแน่นอน นำมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการชะลอวัย จากเนื้อเยื่อที่ได้จากแผลผ่าหน้าท้องผ่านการคลอดลูกคนที่ 2 ซึ่งผ่านจริยธรรมวิจัยในคน ที่ผ่านการทดสอบทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นการป้องกันแบบบล็อกเป้าหมาย ปรากฏว่าฤทธิ์ชีวภาพชะลอวัย ยับยั้งการสลายคอลลาเจน เอนไซน์ที่อยู่บนผิวหนังรวมทั้งการกระตุ้นการสร้าง HA ยังคงมีอยู่เท่าเดิม และทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด โดยนำครีมจากสารสกัดดอกไม้แต่ละชนิด ด้วยความเข้มข้นที่เตรียมไว้ใส่ในแผ่นทดสอบ แปะไปบริเวณผิวหนังของอาสาสมัคร (30 ราย) เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นนัดผู้ป่วยมาอ่านผลซ้ำอีกครั้ง ผลปรากฏว่าไม่มีการแพ้ระคายเคือง เมื่อใช้เป็นระยะเวลา 2 เดือน สามารถเห็นผลอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่า ดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมที่จดสิทธิบัตรไว้ และได้ตรวจพบว่าไม่มีสารปนเปื้อนของ จุลินทรีและไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ไม่พบสารการปนเปื้อนของไฮโดรควิโนน และไม่มี สเตียรอยด์และสามารถเตรียมจดทะเบียนกับ อย.ได้ พร้อมส่งต่อสู่เชิงพาณิชย์ ในอนาคตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์การศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพการชะลอริ้วรอย ลดจุดด่างดำในอาสาสมัครที่มีปัญหาผิวหน้า โดยการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สีเหลือง 3 ชนิด พบสารชะลอวัยแก้ไขปัญหาริ้วรอยและความเหี่ยวย่นของผิวหนัง ในอนาคตสามารถพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยและพัฒนาสารสกัดให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบระดับสากล เมื่อนำดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดมาอบแห้งด้วยความชื้น 95 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาสกัด 168 ชั่วโมง ด้วยกรรมวิธีทางเคมี หาปริมาณสารสำคัญคงที่ชัดเจนและแน่นอน นำมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการชะลอวัย จากเนื้อเยื่อที่ได้จากแผลผ่าหน้าท้องผ่านการคลอดลูกคนที่ 2 ซึ่งผ่านจริยธรรมวิจัยในคน ที่ผ่านการทดสอบทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นการป้องกันแบบบล็อกเป้าหมาย ปรากฏว่าฤทธิ์ชีวภาพชะลอวัย ยับยั้งการสลายคอลลาเจน เอนไซน์ที่อยู่บนผิวหนังรวมทั้งการกระตุ้นการสร้าง HA ยังคงมีอยู่เท่าเดิม และทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด โดยนำครีมจากสารสกัดดอกไม้แต่ละชนิด ด้วยความเข้มข้นที่เตรียมไว้ใส่ในแผ่นทดสอบ แปะไปบริเวณผิวหนังของอาสาสมัคร (30 ราย) เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นนัดผู้ป่วยมาอ่านผลซ้ำอีกครั้ง ผลปรากฏว่าไม่มีการแพ้ระคายเคือง เมื่อใช้เป็นระยะเวลา 2 เดือน สามารถเห็นผลอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่า ดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมที่จดสิทธิบัตรไว้ และได้ตรวจพบว่าไม่มีสารปนเปื้อนของ จุลินทรีและไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ไม่พบสารการปนเปื้อนของไฮโดรควิโนน และไม่มี สเตียรอยด์และสามารถเตรียมจดทะเบียนกับ อย.ได้ พร้อมส่งต่อสู่เชิงพาณิชย์ ในอนาคตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์การศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพการชะลอริ้วรอย ลดจุดด่างดำในอาสาสมัครที่มีปัญหาผิวหน้า โดยการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 15. สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! เช้าวันนี้ 19 พ.ค. 60 สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับสมาชิกเกิดใหม่ เป็นลูกกวางผา หรือ ม้าเทวดา เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย จำนวน 1 ตัว ยังไม่ทราบเพศ ช่วงเช้านี้ นับว่าประสบความสำเร็จครั้งแรกของการเพาะขยายพันธุ์ลูกกวางผา สัตว์ป่าสงวนของไทยใน 15 ชนิดของประเทศไทย นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับสมาชิกเกิดใหม่ เป็นลูกกวางผา จำนวน 1 ตัว ที่เพิ่งออกจากท้องแม่ช่วงเช้านี้(19 พ.ค.60) โดยเบื้องต้นพบว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบเพศ เนื่องจากตัวแม่หวงและไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ดูแลเข้าถึงตัว นอกจากเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุด ทั้งนี้ลูกกวางผาที่เพิ่งเกิดตัวนี้ถือเป็น เรื่องน่ายินดีและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธ์ เพราะกวางผา หรือ ม้าเทวดา นั้นเป็นหนึ่งสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย โดยลูกกวางผาตัวนี้นับเป็นตัวแรกที่ เกิดในสวนสัตว์เชียงใหม่ จากพ่อชื่อ ภูผา อายุ 10 ปี ที่ได้มาจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และแม่ชื่อ ทองกวาว อายุ 3 ปี จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่ มีกวางผา รวมทั้งสิ้น 4 ตัว จากก่อนหน้านี้ที่มีอยู่ 3 ตัว เป็นตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว ส่วนลูกที่เพิ่งเกิดยังไม่ทราบเพศ สำหรับกวางผานั้นเป็นสัตว์จำพวกแพะแกะเช่นเดียวกับเลียงผา แต่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อโตเต็มที่มีความสูงที่ไหล่มากกว่า 50 เซนติเมตร เพียงเล็กน้อย และมีน้ำหนักตัวประมาณ 30 กิโลกรัม ขนบนลำตัวสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนเทา มีแนวสีดำตามสันหลงไปจนจดหาง ด้านใต้ท้องสีจางกว่าด้านหลัง หางสั้นสีดำ เขาสีดำมีลักษณะเป็นวงแหวนรอบโคนเขา และปลายเรียวโค้งไปทางด้านหลัง พฤติกรรมจะออกหากินตามที่โล่งในตอนเย็น และตอนเช้ามืด หลับพักนอนตามพุ่มไม้ และชะง่อนหินในเวลากลางคืน อาหาร ได้แก่ พืชที่ขึ้นตามสันเขาและหน้าผาหิน เช่น หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ และลูกไม้เปลือกแข็งจำพวกลูกก่อ กวางผาอยู่รวมกันเป็นฝูงๆละ 4-12 ตัว ผสมพันธุ์ในราวเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ออกลูกครอกละ 1-2 ตัว ตั้งท้องนาน 6 เดือน ส่วนถิ่นที่อาศัยของกวางผานั้น จะอยู่บนยอดเขาสูงชันในที่ระดับน้ำสูงชันมากกว่า 1,000 เมตร มีเขตแพร่กระจายตั้งแต่แคว้นแพร่กระจาย ตั้งแต่แคว้นแคชเมียร์ลงมาจนถึงแคว้นอัสสัมของอินเดีย ,จีนตอนใต้ ,พม่า และตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานพบกวางผาตามภูเขาที่สูงชันในหลายบริเวณ เช่น ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ดอยเลี่ยม ดอยมือกาโด จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดตาก ทั้งนี้สถานภาพกวางผาจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 15 ชนิดของประเทศไทยและอนุสัญญา CITES โดยสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นั้น เนื่องจากการบุกรุกถางป่าที่ทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในระยะเริ่มแรกและชาว บ้านในระยะหลัง ทำให้ที่อาศัยของกวางผาลดน้อยลง เหลืออยู่เพียงตามยอดเขาที่สูงชัน ประกอบกับการล่ากวางผาเพื่อเอาน้ำมันมาใช้ในการสมานกระดูกที่หักเช่นเดียว กับเลียงผา จำนวนกวางผาในธรรมชาติจึงลดลงเหลืออยู่น้อยมาก.
 16. มณฑลทหารบกที่ 33 เร่งระดมกำลังพลจากหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่ ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยแถวกำลังพลลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมขังหลายจุดในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยระดมกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 33 จำนวนกว่า 250 นาย กองพันทหารราบที่ 7 จำนวนกว่า 50 นาย กองร้อยอาสารักษาดินแดงจำนวน 50 นาย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทาน และเทศบาลนครเชียงใหม่อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้นำรถฉีดพ่นน้ำจำนวน 10 คัน ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ ถนน และบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในครั้งนี้ ด้าน พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เปิดเผยว่า ได้กำชับให้หน่วยงานทหารในพื้นที่ จัดกำลังพลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ พร้อมทำความสะอาดเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ เศษขยะ ที่อาจไปกีดขวางทางระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรองรับน้ำฝนที่อาจตกลงมาอีกในระยะเวลาอันใกล้ โดยได้ดำเนินการฉีดล้าง เก็บกวาด ตั้งแต่บริเวณประตูเชียงใหม่ จนถึงแยกแสงตะวัน บริเวณใกล้ไนท์บาร์ซา ถนนช้างคลาน และชุมชนตลาดประตูก้อม ซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังสูงในช่วงเช้าที่ผ่านมา และขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารยังคงเตรียมพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมซ้ำอีก สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการหน่วยงานชลประทานเชียงใหม่ นำรถสูบน้ำไปติดตั้งในจุดที่น้ำท่วมขัง พร้อมเปิดทางระบายน้ำคลองแม่ข่าลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย ปริมาณน้ำลดระดับลงตามลำดับ แต่ยังห่วงพื้นที่ก่อสร้างในเขตสนามบินเชียงใหม่ หากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกอาจจะทำให้เกิดน้ำเอ่อท่วมได้ พร้อมให้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ เร่งขุดลอกทางระบายน้ำ ปรับผิวจราจร และขุดลอกผักตบชวาในคลองแม่ข่าให้น้ำไหลได้สะดวก รวมทั้งยังได้เน้นย้ำการช่วยเหลือ ลำเลียง และหาจุดพักพิงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัยชั่วคราว หากเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยงาน เร่งประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุด