ผู้สื่อข่าวออนไลน์ CM108

Administrators
 • Content count

  2,815
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  22

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ CM108 last won the day on March 14

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ CM108 had the most liked content!

3 Followers

About ผู้สื่อข่าวออนไลน์ CM108

 • Rank
  ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านครับผม

Recent Profile Visitors

26,980 profile views
 1. จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงหน้าฝนนี้ โดยได้บูรณาการทุกฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน หากเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยจะประสานดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที วันที่ 23 พ.ค. 2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทบทวนปรับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และ อปท. โดยได้ประสานขอข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ แล้วใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยได้บูรณาการร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำ ที่เป็นอุสรรค์ต่อการระบายน้ำ พร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งขุดลอกทางระบายน้ำ ปรับผิวจราจร และขุดลอกผักตบชวาในคลองแม่ข่าให้น้ำไหลได้สะดวก ขณะเดียวกันได้ย้ำให้ตรวจสอบระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการเกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ให้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังตลอดช่วงฤดูฝน เช่น การระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า และโรคระบาดในฤดูฝน เป็นต้น รวมทั้งยังได้เน้นย้ำการช่วยเหลือ ลำเลียง และหาจุดพักพิงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัยชั่วคราว ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่แบ่งผู้รับผิดชอบ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างชัดเจน เพื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยประสานดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านในวันพรุ่งนี้ (24 พ.ค.60) เวลา 14.00 น. ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการรับมือปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงฤดูฝนนี้ สำหรับ ปภ.เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลในการป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยให้กับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภค การเฝ้าระวังวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย พายุหมุนเขตร้อน และดินถล่ม เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับ อปท. พร้อมระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ฝ่ายพลเรือน ทหาร อปท. และองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หากสถานการณ์เกิดเป็นวงกว้าง ก็จะให้ผู้อำนวยการจังหวัดกำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน และการช่วยเหลือ หลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว ก็จะเข้าสู่การฟื้นฟู ด้วยการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการฟื้นฟู การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณของ อปท. สำหรับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการช่วยเหลือ ทั้งการซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจของผู้ประสบภัย ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม คอสะพานที่ถูกกัดเซาะ ให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเร็วที่สุด โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560) " ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ในช่วงวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี - ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 - ภาคใต้ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนาม และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
 3. Live สด!...ราว 23.10 น. (22 พ.ค. 2560) รถยนต์เก๋งตกคูเมืองใกล้ประตูสวนดอก
 4. เมื่อ 21.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 2560 เชียงใหม่บูรณาการ 3ฝ่าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่หลายร้อยนาย เพื่อป้องกันเหตุร้ายและอาชญากรรมในพื้นที่ คืนนี้ โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค5 เป็นประธาน----------- ขอบคุณภาพมุมสูงโดย Cr. มนัสชัย อินทร์เถื่อน
 5. ตามหาเห็ดถอบ แต่...จบด้วยทุเรียน !!! ที่ "กาดเมืองใหม่"
 6. ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่จะตั้งด่านยามดึก เมื่อเวลา 05.30 น. 21 พ.ค.60 ทหารพราน (ร้อย ทพ.3606) จัดกำลังร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แม่ตื่น ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บริเวณเส้นทาง อ.อมก๋อย - บ.แม่ตื่น ผลการปฏิบัติพบรถยนต์กระบะ จำนวน 2คัน บรรทุกบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย จำนวน 27 คน (ต่างด้าว 25 คน , ผู้นำพาจำนวน 2คน) อัดกันมาเต็มภายในตัวรถกระบะ เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุม ทั้งนี้ขบวนการขนคนต่างด้าวเข้าประเทศครั้งนี้ ใช้เส้นทางจาก ท่าสองยาง ผ่าน อ. อมก๋อย เข้า จ. เชียงใหม่ เพื่อให้คนต่างด้าวจะได้ลักลอบทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฏหมายภายในตัวเมืองเชียงใหม่
 7. เวลา 00.20 รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ มีอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำที่โค้งผาลาด อ.ดอยสะเก็ด ถนนเชียงใหม่-เชียงราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ติดภายใน .....เมื่อกู้ภัยและกู้ชีพไปถึงพบผู้บาดเจ็บ 3 รายออกมาได้ไม่สาหัส และมีอีก 1 รายติดภายใน แต่ในที่สุดไม่นานนักก็ออกมาได้อย่างปลอดภัย กู้ภัย ตำรวจทางหลวง กู้ภัยสำเร็จ กู้ภัยพิงค์นคร กู้ชีพแม่โจ้ กู้ชีพ รพ.ดอยสะเก็ดร่วมปฏิบัติหน้าที่ ร่วมที่เกิดเหตุ ฝนตกถนนลื่น ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะ ------ ขอบคุณภาพและข้อมูล Cr โดย Fahmui Kanjana
 8. ททท. ดึงคู่รัก Celebrity แดนมังกร ร่วมงาน Amazing Romance in Thailand 5.20@Chiang Mai 2017 นางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 นี้ ททท. เตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับคู่รัก Celebrity จำนวน 6 คู่ พร้อมสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานเลี้ยง ณ 137 Pillars House จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการ“Amazing Romance in Thailand” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพในตลาดจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อฮันนีมูนสำหรับตลาดจีน รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม local experience ของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทาง Social Media และ สื่อ Online & Offline ทั่วประเทศจีน โครงการ “Amazing Romance in Thailand” จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยใน 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถส่งเสริมให้เกาะสมุยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการ Honeymoon ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีน และในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล 2016 Best Honeymoon Destination Top 10 จากเว็บไซต์ Ctrip.com ซึ่งเป็นบริษัท Online Travel Agent ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ททท.คาดหวังว่าการจัดโครงการ Amazing Romance in Thailand ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ จะสามารถตอกย้ำและสร้างกระแสให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว Honeymoon สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไป สำหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 คู่รักทั้ง 6 คู่ จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า อาทิ ทำบุญถวายเพลพระ อาบน้ำช้างและเรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง ในช่วงค่ำ ททท. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งตกแต่งบรรยากาศงานในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ โดยคู่รักจะแต่งกายด้วยชุด Evening Dress เข้าร่วมงานผสมผสานบรรยากาศวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแบบสากล โดยคู่รักและสื่อมวลชน จะแชร์ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้สู่ชาวจีนอีกด้วย ตัวเลข 520 เป็นตัวเลขของความโรแมนติกในมุมมองของชาวจีน ซึ่งมาจากเดือน 5 วันที่ 20 ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงของคำว่า I Love You ในภาษาจีน ดังนั้น ททท. จึงกำหนดจัดงานในวันนี้ เพื่อให้ทุกคู่รักรู้สึกประทับใจและจดจำวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่คู่รักได้มาร่วมฉลองความรักที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน กอปรกับชาวจีนรุ่นใหม่หันมาเลือกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น โดยผลการสำรวจทราบว่าประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มคู่รักที่มีศักยภาพ ททท. ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นปี 2560 จะมีคู่รักชาวจีนเดินทางมาฮันนีมูนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2,000 คู่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยจะใช้จ่ายประมาณ 80,000 บาท/คู่/ทริป สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 200 ล้านบาท ททท. คาดว่าจากการจัดโครงการดังกล่าว จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทย และกระตุ้นยอดขายแพ็คเกจฮันนีมูนในตลาดจีน จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และ สื่อ Offline โดยคาดว่าสามารถสร้างการรับรู้ได้มากกว่า 5,000,000 รายทั่วประเทศจีน ในปี 2559 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยถึง 8.8 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ถึง 445,560 ล้านบาท กองเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 02 250 5500 ต่อ 1203-1221
 9. #ประชาสัมพันธ์และฝากแชร์ครับ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมกับนายช่างผู้ควบคุมการสร้างทางลอดแม่โจ้แขวงการทางเชียงใหม่ที่2และการผู้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดแม่โจ้(บริษัทPCN corp) ##แจ้งว่าในวันอาทิตย์ที่21พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น ##จะมีการวางคานคอนกรีตบนสะพานป่าตัน ด้านทิศใต้ วางคานยาว 30 เมตร จำนวน 10 ตัว โดยจะมีการปิดการจราจรบนสะพานป่าตันฝั่งขาเข้าไปทางแยกข่วงสิงห์จะให้รถเบี่ยงวิ่งในช่องทางตรงกลางสะพานที่มีการเทคอนกรีตเรียบร้อย 1 ช่องทางความกว้าง 4 เมตรและเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตกตามปกติ ส่วนฝั่งสะพานป่าตันขาออกจากข่วงสิงห์ไปทางแยกแม่โจ้(แยก ร.พ.เทพปัญญา) ให้รถวิ่งได้ตามปกติจำนวน 2 ช่องทาง เพื่อจะได้ประสานการจัดการจราจรและการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่อาจจะติดขัดได้ครับ
 10. ตามข่าวที่ปรากฏในเว็บไซด์ cm108.com เรื่องเบียร์ขวดเล็ก7ขวด นั่งดื่มชั่วโมงกว่า เช็คบิลล์เกือบ "หมื่นสอง" ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรายงานว่า มีชาย 2 ท่าน ไปใช้บริการสถานบริการและถูกเรียกเก็บเงินค่าอาหารเกินกว่าปกติ นั้น สภ.เมืองเชียงใหม่นำโดย พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และจับกุมทันทีหากพบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 พ.ต.อ.อภิวัชร์ฯ ร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดย นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร อส.ฯ สาธารณสุข สรรพสามิตร และวัฒนธรรมฯ ตรวจสอบร้านดังกล่าว และมีการจับกุมไปแล้ว ต่อมาเมื่อ 18 พ.ค.60 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ก็ทำการจับกุมไปอีก และยังคงดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็จะจับกุมและดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป สภ.เมืองเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบร้านอาหารสถานบริการใดกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งมาได้ที่หมายเลข 191 หรือ 053-327191 สภ.เมืองเชียงใหม่จะได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป