ไปที่เนื้อหา


.........
  ...

รูปภาพ

รายชื่อผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2557 Miss Popular Vote


 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 9 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้


#1 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 20 December 2013 - 09:36 PM

รายชื่อผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2557

 1. หมายเลข 1 นางสาวกมลชนก ไชยโย อายุ 18 ปี ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 32-25-35 การศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. หมายเลข 2 นางสาววิชุดา มูลตามา อายุ 21 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 3. หมายเลข 3 นางสาวศิริขวัญ พรหมสิทธิ์ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 34-24-35 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 4. หมายเลข 4 นางสาวสุทธิชา ปงหาร อายุ 21 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-26-34 การศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 5. หมายเลข 5 นางสาวสาลิกา ฟอร์เมิรต อายุ 18 ปี ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 60 กก. สัดส่วน 33-25-37 การศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต รร.สาธิต ม.เชียงใหม่

 6. หมายเลข 6 นางสาวชนิกานต์ เผ่าอรุณ อายุ 18 ปี ส่วนสูง 177 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 31-24-37 การศึกษา คณะเทคนิดการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 7. หมายเลข 7 นางสาวรัตนาพร อรัณยภูติ อายุ 24 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-25-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 8. หมายเลข 8 นางสาวธนพร โพธาติ๊บ อายุ 19 ปี ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 34-25-36 การศึกษา คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 9. หมายเลข 9 นางสาวสุมีนา เหล็กเทศ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 51 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10. หมายเลข 10 นางสาวกัญญาภัทร ปิงใจ อายุ 20 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 33-24-35 การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

11. หมายเลข 11 นางสาวสุพิชชา อุดมบุตร อายุ 23 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-26-35 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12. หมายเลข 12 นางสาววริศรา โพธิวงค์ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 31-24-34 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13. หมายเลข 13 นางสาวไอรดา วงค์คม  อายุ 19 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ

14. หมายเลข 14 นางสาวอชิรญา เดชาคำ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 32-25-35 การศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15. หมายเลข 15 นางสาวพิชชานันท์ ชูศรี อายุ 22 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 34-23-35 การศึกษา คณะคุรุศาสตร์ สาขานาฎศิลปไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16. หมายเลข 16 นางสาวนันท์นภัส คำลือ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 35-25-35 การศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

17. หมายเลข 17 นางสาวกนกวรรณ คำเทพ อายุ 20 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 34-25-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

18. หมายเลข 18 นางสาวศิรินภา ผาบเต๋จ๊ะ อายุ 23 ปี ส่วนสูง 176 ซม. น้ำหนัก 56 กก. สัดส่วน 34-25-36 การศึกษา สำนักวิขาวิยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19. หมายเลข 19 นางสาวนภาพร อ่อนใจ อายุ 17 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 47 กก. สัดส่วน 33-23-34 การศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต รร.สันทรายวิทยาคม

20. หมายเลข 20 นางสาวศิตางค์ภัทร อมรนาค อายุ 20 ปี ส่วนสูง 176 ซม. น้ำหนัก 57 กก. สัดส่วน 34-24-36 การศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

21. หมายเลข 21 นางสาวดุสิตตา ปันละ(เดอฮูป) อายุ 17 ปี ส่วนสูง 182 ซม. น้ำหนัก 59 กก. สัดส่วน 33-24-36 การศึกษา รร.นานาชาติเชียงใหม่

22. หมายเลข 22 นางสาวกุสุมา ผาบจันแก้ว อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 31-24-34 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23. หมายเลข 23 นางสาวนัถญาณี สง่างาม อายุ 19 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ

24. หมายเลข 24 นางสาวสุวนันท์ คำวงค์ อายุ 19 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 56 กก. สัดส่วน 34-26-36 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25. หมายเลข 25 นางสาววันทนีย์ ฟักแก้ว อายุ 20 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26. หมายเลข 26 นางสาวญาดา ณคราวระกุล อายุ 23 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 33-24-35 การศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27. หมายเลข 27 นางสาวจิราภา นางเมาะ อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-26-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28. หมายเลข 28 นางสาวนรมน ลุนไธสง อายุ 20 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 35-25-36 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29. หมายเลข 29 นางสาวธภัทร โนโชติ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 58 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา คณะคุรุศาสตร์ สาขาภาษไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30. หมายเลข 30 นางสาวณัฐนรี ปิติธนกาญจน์ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 47 กก. สัดส่วน 32-24-34 การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31. หมายเลข 31 นางสาววีนัส นันทะชัย อายุ 19 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 32-25-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

32. หมายเลข 32 นางสาวสุวัสสา วิปันเขต อายุ 19 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 34-25-35 การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

33. หมายเลข 33 นางสาวสุภาภรณ์ เทพวรรณ อายุ 20 ปี ส่วนสูง163 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 32-27-36 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

34. หมายเลข 34 นางสาวทิพวรรณ กิติ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 33-25-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้

35. หมายเลข 35 นางสาวสุพัตรา ขัดวิชัย อายุ 20 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 34-25-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

36. หมายเลข 36 นางสาววรลักษณ์ ใจจา อายุ 18 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 51 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา แผนการเรียนศิลป-คำนวณ รร.นวมินทราชูทิศพายัพ

37. หมายเลข 37 นางสาวปรียาพร พิละกันทา อายุ 21 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 50 32-23-35 การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38. หมายเลข 38 นางสาวกฤชอร กฤศน์วัต อายุ 20 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพละศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39. หมายเลข 39 นางสาวสิริขวัญ พันธุ์อุโมงค์ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 34-26-36 การศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

40. หมายเลข 40 นางสาวสุรัสวดี และวะลิตร อายุ 21 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 59 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014 :

...

https://www.facebook...ssChiangMai2014

...

 

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

...

 

...

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-100119.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-130137.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-110123.jpg


#2 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 21 December 2013 - 02:30 PM

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014 :https://www.facebook...ssChiangMai2014

 

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-090114.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-100115.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-100116.jpg


#3 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 21 December 2013 - 02:32 PM

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014  :https://www.facebook...ssChiangMai2014

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-120126.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-120127.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-120128.jpg


#4 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 21 December 2013 - 02:35 PM

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014  

 

https://www.facebook...ssChiangMai2014

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-120129.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-130130.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-130131.jpg


#5 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 21 December 2013 - 02:36 PM

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014  

 

https://www.facebook...ssChiangMai2014

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-130132.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-130133.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-130135.jpg


#6 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 21 December 2013 - 02:39 PM

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014  

 

https://www.facebook...ssChiangMai2014

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-030078.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-040083.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-040086.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-030075.jpg


#7 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 21 December 2013 - 02:40 PM

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014  

 

https://www.facebook...ssChiangMai2014

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-000059.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-010063.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-010067.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201319-020071.jpg


#8 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 21 December 2013 - 02:46 PM

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014  

 

https://www.facebook...ssChiangMai2014

รูปภาพแนบ

 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201318-560042.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201318-560044.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201318-570047.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201318-580051.jpg
 • แถลงข่าวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ 2557_DEC-15-201318-590055.jpg


#9 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 27 December 2013 - 11:59 AM

รายชื่อผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2557

 1. หมายเลข 1 นางสาวกมลชนก ไชยโย อายุ 18 ปี ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 32-25-35 การศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. หมายเลข 2 นางสาววิชุดา มูลตามา อายุ 21 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 3. หมายเลข 3 นางสาวศิริขวัญ พรหมสิทธิ์ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 34-24-35 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 4. หมายเลข 4 นางสาวสุทธิชา ปงหาร อายุ 21 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-26-34 การศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 5. หมายเลข 5 นางสาวสาลิกา ฟอร์เมิรต อายุ 18 ปี ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 60 กก. สัดส่วน 33-25-37 การศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต รร.สาธิต ม.เชียงใหม่

 6. หมายเลข 6 นางสาวชนิกานต์ เผ่าอรุณ อายุ 18 ปี ส่วนสูง 177 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 31-24-37 การศึกษา คณะเทคนิดการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 7. หมายเลข 7 นางสาวรัตนาพร อรัณยภูติ อายุ 24 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-25-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 8. หมายเลข 8 นางสาวธนพร โพธาติ๊บ อายุ 19 ปี ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 34-25-36 การศึกษา คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 9. หมายเลข 9 นางสาวสุมีนา เหล็กเทศ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 51 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10. หมายเลข 10 นางสาวกัญญาภัทร ปิงใจ อายุ 20 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 33-24-35 การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

11. หมายเลข 11 นางสาวสุพิชชา อุดมบุตร อายุ 23 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-26-35 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12. หมายเลข 12 นางสาววริศรา โพธิวงค์ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 31-24-34 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13. หมายเลข 13 นางสาวไอรดา วงค์คม  อายุ 19 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ

14. หมายเลข 14 นางสาวอชิรญา เดชาคำ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 32-25-35 การศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15. หมายเลข 15 นางสาวพิชชานันท์ ชูศรี อายุ 22 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 34-23-35 การศึกษา คณะคุรุศาสตร์ สาขานาฎศิลปไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16. หมายเลข 16 นางสาวนันท์นภัส คำลือ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 35-25-35 การศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

17. หมายเลข 17 นางสาวกนกวรรณ คำเทพ อายุ 20 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 34-25-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

18. หมายเลข 18 นางสาวศิรินภา ผาบเต๋จ๊ะ อายุ 23 ปี ส่วนสูง 176 ซม. น้ำหนัก 56 กก. สัดส่วน 34-25-36 การศึกษา สำนักวิขาวิยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19. หมายเลข 19 นางสาวนภาพร อ่อนใจ อายุ 17 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 47 กก. สัดส่วน 33-23-34 การศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต รร.สันทรายวิทยาคม

20. หมายเลข 20 นางสาวศิตางค์ภัทร อมรนาค อายุ 20 ปี ส่วนสูง 176 ซม. น้ำหนัก 57 กก. สัดส่วน 34-24-36 การศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

21. หมายเลข 21 นางสาวดุสิตตา ปันละ(เดอฮูป) อายุ 17 ปี ส่วนสูง 182 ซม. น้ำหนัก 59 กก. สัดส่วน 33-24-36 การศึกษา รร.นานาชาติเชียงใหม่

22. หมายเลข 22 นางสาวกุสุมา ผาบจันแก้ว อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 31-24-34 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23. หมายเลข 23 นางสาวนัถญาณี สง่างาม อายุ 19 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ

24. หมายเลข 24 นางสาวสุวนันท์ คำวงค์ อายุ 19 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 56 กก. สัดส่วน 34-26-36 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25. หมายเลข 25 นางสาววันทนีย์ ฟักแก้ว อายุ 20 ปี ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 32-24-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26. หมายเลข 26 นางสาวญาดา ณคราวระกุล อายุ 23 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 33-24-35 การศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27. หมายเลข 27 นางสาวจิราภา นางเมาะ อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 33-26-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28. หมายเลข 28 นางสาวนรมน ลุนไธสง อายุ 20 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 35-25-36 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29. หมายเลข 29 นางสาวธภัทร โนโชติ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 58 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา คณะคุรุศาสตร์ สาขาภาษไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30. หมายเลข 30 นางสาวณัฐนรี ปิติธนกาญจน์ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 47 กก. สัดส่วน 32-24-34 การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31. หมายเลข 31 นางสาววีนัส นันทะชัย อายุ 19 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 32-25-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

32. หมายเลข 32 นางสาวสุวัสสา วิปันเขต อายุ 19 ปี ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 34-25-35 การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

33. หมายเลข 33 นางสาวสุภาภรณ์ เทพวรรณ อายุ 20 ปี ส่วนสูง163 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 32-27-36 การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

34. หมายเลข 34 นางสาวทิพวรรณ กิติ อายุ 21 ปี ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 33-25-35 การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้

35. หมายเลข 35 นางสาวสุพัตรา ขัดวิชัย อายุ 20 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 34-25-35 การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

36. หมายเลข 36 นางสาววรลักษณ์ ใจจา อายุ 18 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 51 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา แผนการเรียนศิลป-คำนวณ รร.นวมินทราชูทิศพายัพ

37. หมายเลข 37 นางสาวปรียาพร พิละกันทา อายุ 21 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 50 32-23-35 การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38. หมายเลข 38 นางสาวกฤชอร กฤศน์วัต อายุ 20 ปี ส่วนสูง 171 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพละศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39. หมายเลข 39 นางสาวสิริขวัญ พันธุ์อุโมงค์ อายุ 22 ปี ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 34-26-36 การศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

40. หมายเลข 40 นางสาวสุรัสวดี และวะลิตร อายุ 21 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 59 กก. สัดส่วน 33-25-36 การศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

facebook นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014 :

...

https://www.facebook...ssChiangMai2014

...

 

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014

หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

...

 

...

รูปภาพแนบ

 • 1532139_478681368909531_1886409278_n.jpg
 • 1477775_478681248909543_1870195195_n.jpg


#10 Taywintra2010

Taywintra2010

  Advanced Member

 • VIP
 • PipPipPip
 • 4864 โพสต์
 • LocationChiang Mai Thailand

โพสต์เมื่อ 04 January 2014 - 05:53 PM

Miss Popular Vote การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 วันนี้ 4 ธ.ค. 56 เวลา 16.16 -17.13 น. ไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014 หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014 จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

 

Popular Vote Miss Chiang Mai Thailand 2014 4.1.2014,4.16 PM.-5.13 PM.

หมายเลข 1 นางสาวกมลชนก ไชยโย 419 คน ถูกใจสิ่งนี้

หมายเลข 2 นางสาววิชุดา มูลตามา 127 คน ถูกใจสิ่งนี้ 5 แชร์

หมายเลข 3 นางสาวศิริขวัญ พรหมสิทธิ์  533 คน ถูกใจสิ่งนี้ 37 แชร์

หมายเลข 4 นางสาวสุทธิชา ปงหาร  561 คน ถูกใจสิ่งนี้ 9 แชร์

หมายเลข 5 นางสาวสาลิกา ฟอร์เมิรต 197 คน ถูกใจสิ่งนี้ 2 แชร์

หมายเลข 6 นางสาวชนิกานต์ เผ่าอรุณ 196 คน ถูกใจสิ่งนี้ 3 แชร์

หมายเลข 7 นางสาวรัตนาพร อรัณยภูติ 155 คน ถูกใจสิ่งนี้ 4 แชร์

หมายเลข 8 นางสาวธนพร โพธาติ๊บ 8,979 คน ถูกใจสิ่งนี้ 317 แชร์

หมายเลข 9 นางสาวสุมีนา เหล็กเทศ  906 คน ถูกใจสิ่งนี้ 14 แชร์

หมายเลข 10 นางสาวกัญญาภัทร ปิงใจ  894 คน ถูกใจสิ่งนี้ 22 แชร์

หมายเลข 11 นางสาวสุพิชชา อุดมบุตร  478 คน ถูกใจสิ่งนี้ 25 แชร์

หมายเลข 12 นางสาววริศรา โพธิวงค์  479 คน ถูกใจสิ่งนี้ 31 แชร์

หมายเลข 13 นางสาวไอรดา วงค์คม 180 คน ถูกใจสิ่งนี้ 2 แชร์

หมายเลข 14 นางสาวอชิรญา เดชาคำ  607 คน ถูกใจสิ่งนี้ 2 แชร์

หมายเลข 15 นางสาวพิชชานันท์ ชูศรี  644 คน ถูกใจสิ่งนี้ 39 แชร์

หมายเลข 16 นางสาวนันท์นภัส คำลือ  232 คน ถูกใจสิ่งนี้ 6 แชร์

หมายเลข 17 นางสาวกนกวรรณ คำเทพ  743 คน ถูกใจสิ่งนี้ 59 แชร์

หมายเลข 18 นางสาวศิรินภา ผาบเต๋จ๊ะ 228 คน ถูกใจสิ่งนี้ 2 แชร์

หมายเลข 19 นางสาวนภาพร อ่อนใจ 146 คน ถูกใจสิ่งนี้ 1 การแบ่งปัน

หมายเลข 20 นางสาวศิตางค์ภัทร อมรนาค  8,991 คน ถูกใจสิ่งนี้ 98 แชร์

หมายเลข 21 นางสาวดุสิตตา ปันละ  238 คน ถูกใจสิ่งนี้ 13 แชร์

หมายเลข 22 นางสาวกุสุมา ผาบจันแก้ว  243 คน ถูกใจสิ่งนี้ 3 แชร์

หมายเลข 23 นางสาวนัถญาณี สง่างาม 1,506 คน ถูกใจสิ่งนี้ 100 แชร์

หมายเลข 24 นางสาวสุวนันท์ คำวงค์  583 คน ถูกใจสิ่งนี้ 31 แชร์

หมายเลข 25 นางสาววันทนีย์ ฟักแก้ว  741 คน ถูกใจสิ่งนี้ 19 แชร์

หมายเลข 26 นางสาวญาดา ณคราวระกุล  433 คน ถูกใจสิ่งนี้ 22 แชร์

หมายเลข 27 นางสาวจิราภา นางเมาะ  2,456 คน ถูกใจสิ่งนี้ 31 แชร์

หมายเลข 28 นางสาวนรมน ลุนไธสง  831 คน ถูกใจสิ่งนี้ 52 แชร์

หมายเลข 29 นางสาวธภัทร โนโชติ 141 คน ถูกใจสิ่งนี้ 3 แชร์

หมายเลข 30 นางสาวณัฐนรี ปิติธนกาญจน์  959 คน ถูกใจสิ่งนี้ 28 แชร์

หมายเลข 31 นางสาววีนัส นันทะชัย  1,335 คน ถูกใจสิ่งนี้ 38 แชร์

หมายเลข 32 นางสาวสุวัสสา วิปันเขต 1,982 คน ถูกใจสิ่งนี้ 27 แชร์

หมายเลข 33 นางสาวสุภาภรณ์ เทพวรรณ 240 คน ถูกใจสิ่งนี้

หมายเลข 34 นางสาวทิพวรรณ กิติ  544 คน ถูกใจสิ่งนี้ 11 แชร์

หมายเลข 35 นางสาวสุพัตรา ขัดวิชัย  189 คน ถูกใจสิ่งนี้ 18 แชร์

หมายเลข 36 นางสาววรลักษณ์ ใจจา  603  คน ถูกใจสิ่งนี้ 35 แชร์

หมายเลข 37 นางสาวปรียาพร พิละกันทา  284 คน ถูกใจสิ่งนี้ 12 แชร์

หมายเลข 38 นางสาวกฤชอร กฤศน์วัต  868 คน ถูกใจสิ่งนี้ 58 แชร์

หมายเลข 39 นางสาวสิริขวัญ พันธุ์อุโมงค์  271 คน ถูกใจสิ่งนี้ 12 แชร์

หมายเลข 40 นางสาวสุรัสวดี และวะลิตร  69 คน ถูกใจสิ่งนี้ 1 การแบ่งปัน

... ... ... ... ...

facebook Miss Chiangmai 2014 : https://www.facebook.com/MissChiangMai2014

Popular Vote Miss Chiangmai Thailand 2014

 

ร่วมกดไลท์ให้ผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นตำแหน่ง 

Miss Popular Vote ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2557 

โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2557 

ทางกองประกวดนับยอดไลท์ภายในเฉพาะเพจ นางสาวเชียงใหม่'57 Miss Chiang Mai 2014 หรือ www.facebook.com/MissChiangMai2014

...

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.477137442397257.1073741832.473460042764997&type=1

...